Инвесторлордун ишмердигине ийкемдүү шарттар

Борбордук Азияда кең мейкиндикти ээлеген Казакстан инвестициялык дараметин күчөтүүдө. Эл аралык «DoingBusiness» рейтингинде «инвестициялык жагымдуулук» чен белгилеринин 10 көрсөткүчү боюнча

Читать далее