Ч.Айтматовдун планетардык гуманизми менен мекенчилдик демократизми

ХХ кылымдын Т.Манн, Г.Гессе, А.Камю, Г.Г.Маркес,У.Фолкнер, Э.Хемингуей, В.Гавел сыяктуу атактуу гуманисттери өзүлөрүнүн идеялары жана аракеттери боюнча мурдагы кылымдарга караганда өз

Читать далее