Атанын тилин уул, аганын тилин ини албас заманда канткенде Сабитжан менен Орозкулдарга уят бүтөт?

Уят – бул адамдын адамдык парасатын, касиетин, наркын, ариет-намысын түшүрбөй бийик кармап турган дымактуу, ыйык сезим. Ал мааниси жактан абийир,

Читать далее