Советбек БАЙГАЗИЕВ, филология илимдеринин доктору, профессор: «Медреселер диний билимдин гана эмес, илим-билимдин да очогу болушу керек»

–  Буга  чейин  Булан  институту Ислам диний билим берүү окуу жайлардын абалын анын ичиндеги көй-гөйлөрү,  окуу  программалары, светтик билимдерди айкалыштыруу

Читать далее