108 миң сомго сатылган коллекциялык монета кайсы?

 

Улуттук банк 26-апрель күнү коллекциялык монеталарды сатуу боюнча аукцион өткөрүп, анда аукционго 66 коллекциялык монета: 2 алтын, 34 күмүш жана пластикте таңылган 1 баракта 30 даана 1 тыйын номиналындагы коллекциялык монета чыгарылды.

Аукцион кадамы 100 сомду түзүп, 26 катышуучу катталды. Чыгарылган лоттордун жалпы баштапкы баасы эки жүз он алты миң тогуз жүз сомду түздү. Ал эми аукциондунжыйынтыгы боюнча коллекциялык монеталарды сатуунун жалпы суммасы беш жүз бир миң алты жүз сомду түздү.

Эң жогорку баада «Манас эпосуна 1000 жыл» алтын монетасы 108 000 сомго сатылды, бул монетанын баштапкы  баасы  23000 сомду түзгөн, ал эми күмүш монеталар боюнча баштапкы баа 5 000 сомду түзгөн. “Эл аралык тоо жылы” сериясындагы «Аркар» жана «Ак маңдай гүл» күмүш монеталары ар бири – 20 000 сомго сатылды.

Улуттук банк аукционго 66 коллекциялык монеталарды чыгарды, анын ичинде: 2 алтын, 34 күмүш жана пластикте топтолгон 1 баракта 30 даана 1 тыйын номиналындагы коллекциялык монеталар болду.

Улуттук банк коллекциялык монеталарды 1995-жылдан баштап чыгарып келе жатат. Азыркы учурда коллекциялык монеталар жүгүртүүдөгү банкноттор менен катар төлөм каражаты статусуна ээ. Бирок коллекциялык монеталардын материалдары баалуу металлдардан жасалат. Ал күмүш, алтындан же жез-никелден болуп, өтө көп эмес санда чыгарылат. Алар нумизматикалык рынокту өнүктүрүү үчүн жасалып, коллекционерлерге  дагы  багытталат. 1995-жылы эң алгачкы коллекциялык монета «Манас» эпосунун 1000 жылдыгына арналып чыгарылган. Ал күмүш жана алтындан жасалган. Андан соң 2000-жылдан тартып, атайын кабыл алынган программанын негизинде жыл сайын коллекциялык монеталар чыгарылып келүүдө.