Реформа кандай жүрүүдө? Чечимдер аткарылуудабы?

25-майда «Жүргүзүлүп жаткан соттук реформанын алкагында кабыл алынуучу айрым чаралар жөнүндө» Президенттин жарлыгын ишке ашыруу максатында сот адилеттигин жүргүзүүдө кодекстерди жана башка мыйзамдарды натыйжалуу ишке ашыруу боюнча соттук реформанын алкагында жүргүзүлүп жаткан иш-чараларга мониторинг жүргүзүү боюнча эксперттик жумушчу топ түзүлдү.

Топтун курамына Президенттин, Өкмөттүн аппараттарынын, Жогорку соттун Конституциялык палатасынын, ИИМдин, Юстиция министрлигинин өкүлдөрү, окумуштуу-укук таануучулар, адвокаттар, көз карандысыз эксперттер, жарандык коомдун өкүлдөрү кирди. Эксперттик жумушчу топ мыйзамдарды имплементациялоо боюнча соттук реформанын алкагында жүргүзүлгөн иш-чараларды жүзөгө ашыруунун учурдагы абалына мониторинг жүргүзөт. Сот реформасынын иш- чараларынын жүрүшүнүн маселелери, топтун функциялары жана милдеттери боюнча ар кандай институттар жана уюмдар менен кызматташат.

Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Соттук реформа боюнча кеңештин чараларын ишке ашырылышына эксперттик коштоону жүргүзөт. Соттук реформаны өнүктүрүүгө, жогоруда аталган Жарлыктын жана Кеңештин башка чечимдеринин аткарылышына мониторинг жүргүзүү максатында талдоо ишин жүргүзөт, зарыл болсо изилдөөлөрдү уюштурат. Сот адилеттигин жүргүзүүдө колдонулуучу мыйзамдардын аткарылышын жакшыртуу үчүн бириктирүүчү аянтчаларды түзөт. Мыйзамдарды ишке ашыруунун практикасынын материалдарын талдоого алат, анын ичинде аймактардагы кызыкдар мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен жерине барып жолугушууларды уюштуруу жолу менен жүргүзөт. Мыйзамдарды түзүү процессин жакшыртуу жана аны менен байланышкан башка уюштуруу чаралары боюнча сунуштарды иштеп чыгып, аларды Кеңештин кароосуна киргизет.