«Фрезениус» компаниясы гемодиализ үчүн 5 аппарат берди

Саламаттык сактоо министрлиги «Фрезениус» немец компаниясы тарабынан гемодиализ үчүн 5 аппарат берилгенин билдирди. Бул аппараттар кайтарымсыз берилген.

«Фрезениус» компаниясы тарабынан берилген аппараттардын үчөө Ысык-Көл облустук бириккен ооруканасына, экөө Талас об-лусуна берилет. Саламаттык сактоо министрлигинин билдиргенине караганда, азыркы тапта гемодиа-лизге кезекке тургандар жок.