Кургак чөп өртүнөн этият бол!

Жайдын апаптуу, ысык күндөрүнүн узарышы, ошондой эле температуранын жогорулашынан улам, кургак чөптүн өрттөнүп кетүү тобокелчилиги пайда болууда. Кургак жана шамалдуу климат кургак чөптүн жана талаада өрттүн тез жайылышына мүмкүндүк түзөт. Талаа өрттүн учкундарын алыскы аралыкка кетирген өрт куюндары менен да коркунучтуу. Кургак чөптүн жана катуу калдыктардын күйүшү жакын жайгашкан үйлөргө, май куюучу жайларга, имараттарга тарап кетүү коркунучу бар. Натыйжада адамдардын жашоосуна, ден соолугуна, айлана чөйрөгө жана материалдык чыгым алып келүү тобокелчилиги бар.

Кургак чөптү мыйзамдуу жок кылыш шарт. Таштандыны мүшөккө салып, атайын аянтча менен ташуу кылуу керек.

Куураган чөп жана катуу тиричилик  калдыктарынын  күйүп кетүүсүн эскертүү максатында Сокулук районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмү төмөнкү иштерди аткарууда: район боюнча туруктуу түрдө мониторинг жүргүзүлүп, кургак чөп кездешкен учурда аларды утилиза-циялоодо;

Брошюра жана буклеттерди таратуу жолу менен агитациялык иштерди жүргүзүп, ошондой эле айыл жана коммуналдык Сокулук районунун өсүмдүктү (чөп) убагында чабуу жана катуу-тиричилик таштандыларды чыгарууга өзгөчө маани берүүгө сунуш берилген.

Жарандарга өрт коркунучу бар мезгилде коопсуздук эрежелерин сактап, куураган чөп жана жерге тамекинин калдыктарын ыргытпоону, көзөмөлсүз чөп өртөөлөрдү жүргүзбөөгө сунуш кылат.

Жөнөкөй  эрежелерди  сактаңыздар:

— күйүп жаткан ширенке жана тамекинин калдыктарын ыргыт-паңыздар;

— өрт коркунучу бар мезгилде от жагып, таштанды өрттөбөңүздөр;

-эс алып жаткан жерден кетип жатып, отко суу чачып же топурак менен от толук өчкөндөй кылып көмүп койгула;

-эгерде башталып келе жаткан өрт көргөн болсоңуздар суу чачып же топурак менен отту толук өчүрүп койгула;

—  сарай,  чатыр  жана  башка күйүүчү май сакталып жаткан жерлерде тамеки чекпеңиз жана ачык от колдонбоңуз;

— өрткө каршы курулуштардын ортосунда күйө турган материалдарда  (таруу,  чөп,  чырпык  ж.б.) сактабаңыз;

-күйгүзүлгөн керосин, газ жа-на  электрприборлорду  кароосуз калтырбаңыз.

Табият койнунда эс алуу учу-рунда өрт коопсуздук эрежелерин сактаңыздар. Эч качан күйүп жаткан ширенке, тамекинин калдыктарын ыргытууга жана өрттү калтырууга, ошондой эле күндүн нуру тийгенде өрт пайда кыла турган ай-нектерди таштоого болбойт.

Өрт колдонууда коопсуздук ча-раларын катуу сактоо керектигин эстеңиздер!

Өрт пайда болгон учурда, 112 жана 101 номерлери менен күтүүсүз түрдө  өрткө  каршы  кызматына билдириңиздер.