Кайсы тилде жазган деп, Караколду сүйгөн көп

Каракол шаардык депутаттар кеңешинин чечими менен облус борбору Каракол шаарынын борбордук скверинин кире бериш бурчуна, кийинки кездерде ага кете турган чыгымдын аз-көбүнө маани бербестен, өлкөнүн бардык ири шаарларына орнотуу модага айланган “Каракол, мен сени сүйөм” деген сөздүн маанисин жүрөк белгиси менен ишарат кылган англис тилиндеги инсталляция (сүрөттө) орнотулду. Ал курулуштун баасы шаардык депутаттардын сунушу боюнча 296 000 сомго бааланып, ал каражат жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. 

Эл ишенип шайлаган өкүлдөр бюджетке түшкөн акчанын эсебинен  орноттурган  ак-кызыл түстөгү бул татынакай көрүнүшкө жүрөктөш эки аккуунун элесин бергени  менен,  Каракол  шаары  Кыргыз  Республикасынын Ысык-Көл облусунун борбору, анын мамлекеттик тили кыргыз тили экендигине маани бербегендигинен, анын сөзүн бадырайтып англис тилинде жаздырганына караганда, алардын башкы  бирден-бир  максаты  –  калаага англис тилдүү туристтерди көбүрөөк тартуу болуп калган го… деген ойго аргасыздан кабылат экенсиң да?!