Воропаев дагы канчага чейин укук бузуп жүрө берет?

Мырзакат ТЫНАЛИЕВ, “Кыргыз Туусу” (Фото Спутник.кж)


“Кыргыз Туусунун” 18-майдагы санында жарык көргөн менин “Укуктук нигилизмдин күчтүүлүгүбү, же аткаруучулардын алсыздыгыбы?” аттуу макаламдын “Воропаев оромпой тепкенде” аттуу бөлүгүндө Бишкек ЖЭБинин директору Андрей Воропаев тарабынан жол берилген адам укугун бузуу жана сот чечимдерин аткарбоо фактысы жөнүндө жазган элем. Тилекке каршы, “мага баары боло берет” деп, өзүн алмаштырылгыс жетекчи катарында сезип алганбы, же дагы башка биз билбеген себеби барбы, айтор, А.Воропаев соттун чечимдерин аткарбоо үчүн дагы деле жанталашып жатат…

Воропаевдин биринчи аракети, же тагыраагы – жанталашуусу

18-майда жарык көргөн макалада Бишкек ЖЭБинин инженер экономисти Талгат Абдиловдун мыйзамсыз иштен бошотулушу жана кийинки сотко чейинки жана соттук териштирүүлөр кенен берилген. Кайталап отурбайлы.

Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун (судья А.Смаилова) 02.02.2018-ж. күчүнө кирген чечими менен Т.Абдилов ЖЭБге инженер экономист кызматына кайра орноштурулууга жана Т.Абдиловдун аргасыз бош жүргөн убактысы – 2015-жыл-дын 5-ноябрынан аны инженер-экономист кызматына кайра орноштуруу жөнүндө Свердлов райондук сотунун чечими күчүнө кирген 2018-жылдын 4-мартына чейинки эмгек акысы – 373 880 сом төлөнүп берилүүгө тийиш болчу.

Бирок, А.Воропаев ишти Кожо Насирдиндей  болуп,  “же  эшек,  же  падыша өлгөнгө” чейин созууну ойлогон окшойт. Ал үчүн амалы да жетиштүү болуп жатат.  Ошондуктан,  өткөн  макалада А.Воропаевдин “соо сыйырдын богу эмес” экенин да айткан элем.

А.Воропаев менен анын юристтеринин Свердлов райондук сотунун 02.02.2018-ж. чечимине апелляциялык арыз берүүнүн өткөрүлүп жиберилген мөөнөтүн калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүчүндө келтиришкен жүйөөсү да укмуш. “Бул соттук териштирүү Т.Абдиловду мурдагы кызматына коюу жана ал тараптан Бишкек ЖЭБине материалдык дооматтардан баш тартуу менен тынч чечилген…” делет арызда.

Укмуштуунун төөсү жорго делет эмеспи! Мындай “жомокту” ойлоп чыгаргандан көрө, убагында мыйзамдуу буйрук чыгарса болмок!

А.Воропаевдин “жомогуна” Бишкек шаардык сотунун судьясы Ирина Скрипкинанын “ишене калганы” да кызык! Бул арызды кароодо баяндамачы болуу менен ал коллегаларынын (судьялар Б.Толубаева жана М.Джеенбекова) да башын айландырып жибердиби, даттануу мөөнөтүн калыбына келтирип жана Свердлов райондук сотунун (судья А.Смаилова) 02.02.2018-ж. мыйзамдуу жана негиздүү чечимин алып салып, ишти ошол сотко кайра кароо үчүн жөнөтүү аныктамасын (26.06.2018-ж.) чыгарып жиберишкен.

Албетте, бул соттук чечимдеги абсурдга жеткен “жүйөөлөштүрүүлөрдү” айтып да кереги жок эле. Бирок, эки цитата келтирбей коюуга болбос.

“Соттун даттанылып жаткан чечими 2018-жылдын 2-февралында чыгарылган, апелляциялык арыз менен “Электр станциялары” ААКсынын өкүлү А.В.Воропаев 2018-жылдын  20-апрелинде,  башка-ча айтканда, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 324-беренесинин 2-бөлүгүндө каралган мөөнөт өткөрүлүү менен кайрылган. Коллегиянын пикири боюнча, арызда көрсөтүлгөн негиздер апелляциялык арызды берүүгө мөөнөттү өткөрүү себептеринин жүйөөлүүлүгүнүн далили болуп саналбайт”, – деп туура корутунду берет да, андан ары: “Аны менен катар Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык ишти ушул Конституция менен белгиленген кайталап кароого укук эч кандай чектелүүгө жатпайт” (?) деп “акылдуу” тыянак чыгарат.

Юрист болбосоң кое кал! Андай болсо, мыйзамдар менен эмне үчүн иштин ар бир соттук инстанцияда каралуу мөөнөтү белгиленет?! И.Скрипкинанын “гениалдуу ачылышы” боюнча, эми процессуалдык мөөнөттөр таптакыр эле жок болуп калган турбайбы!

Воропаевдин экинчи жанталашуусу

Т.Абдиловду иштен бошотууда кан-дай мыйзам бузууларга жол берилгендиги жана ага эмне себептен бош жүргөн убактысы жана дарыланганына байланыштуу компенсация төлөнүп берилиши керектиги Өкмөткө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын (ЭТКМИ) Бишкек шаары боюнча региондор аралык башкармалыгынын инспектору Т.Жумалиевдин 2018-жылдын 17-январындагы текшерүү актысында жана жазуу жүзүндөгү эскертүүсүндө ачык жана даана көрсөтүлгөн.

Бирок,  Бишкек  ЖЭБи  ЭТКМИинин Бишкек шаары боюнча региондор аралык  башкармалыгынын  инспекто-ру  Т.Жумалиевдин  17.01.2018-ж.  жазуу жүзүндөгү эскертүүсүн жараксыз деп табуу жөнүндө доо арыз менен Бишкек шаарынын райондор аралык сотуна кайрылган. Аталган сот (судья А.Эгембердиева) 13.02.2018-ж. чечими менен ал доону ка-нааттандыруудан баш тартты. Ал чечим 15-марттан баштап күчүнө кирди.

Бишкек шаардык сотунун Администра-тивдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясы (төрагалык кылуучу А.Алыбаев, мүчөлөрү Ж.Албанова жана С.Бектемирова) да А.Воропаевдин жомогуна ишенген жок. Коллегиянын 08.06. 2018-ж. аныктамасы менен Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун чечимине апелляциялык арыз берүүнүн өткөрүлүп жиберилген мөөнөтүн калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүчү канааттандырылган жок. Бул аныктама Жогорку соттун адми-нистративдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясынын (төрагалык кылуучу К.Джумашев, судьялар Н.Арапбаев жана Д.Боронбаева) 09.08.2018-ж. токтому менен күчүндө калтырылды.

Жооп болбосоң, кое кал!

Ал  ортодо  Т.Абдиловдун  парламентке кайрылуусунан улам, КР Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары С.Аликеевдин берген жообу укмуш.

“Соттук  териштирүүнү  тынч  жол менен  чечүү  үчүн  “Электр  станциялары”  ААКсынын  филиалы  тарабынан КР Жарандык процессуалдык кодексинин  175-беренесинин  негизинде  сизди мурдагы кызматыңызга кайра коюу доо талаптарыңыз таанылган.

Бишкек  шаарынын  Свердлов райондук соту 2018-жылдын 2-февралында Электр станциялары” ААКсынын филиалы  Бишкек  ЖЭБнин  2015-жылдын 5-ноябрындагы №125 буйругун жараксыз жана Т.Абдиловду Электр станциялары” ААКсынын филиалы Бишкек ЖЭБинин  инженер  экономист  кызматына кайра коюу жөнүндө чечим чыгарды”, – деп жазылган.

Мындан көрүнүп тургандай, аталган жоопто соттук чечимдер эмне үчүн аткарылбай жатканы жөнүндө сөз да жок. Аны менен парламенттин Отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу, Укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупция менен күрөшүү боюнча эки комитетинин төрагаларынын башын айландырганы жатабы?

Э.Асанканов деген аткаруучу даярдаган бул жооп менен С.Аликеев кимдин башын айландыргысы келген?

Уялбаган кыз, уялган кыздын бетин тырмаганда…

Азыр Т.Абдилов И.Скрипкинанын “гениалдуу ачылыш” менен чыгарган аныктамасын жокко чыгаруу арызы менен Жогорку сотко кайрылды. Бул жолу да акыркы инстанциянын судьялары директор А.Воропаев менен судья И.Скрипкинанын “жомокторуна” ишенбей мыйзамдуу жана негиздүү чечим чыгарат деп ишенип туралы. Анткени, мыйзамдуу, адилет соттук чечимдер гана А.Воропаевге окшогон “оромпой тепкен” жетекчилерге сабак болуп, мыйзамды сыйлоого жана өз ишине жоопкерчиликтүү мамиле жасоого тарбияламакчы.

Ал ортодо А.Воропаев өзүнүн былыгы чыгып калганын моюнга алуунун жана  Т.Абдиловго  мыйзамдуу  компенсацияны төлөп берүүнүн ордуна, азыр анны башка бирөөлөргө жүктөп салуу аракетин көрүүдө.

Мисалы, ал 27.08.2018-ж. №16/3782 чыгыш номерлүү катында “Электр станциялары” ААКсынын башкы директору А.Эшимбековго жогоруда саналгандарды констатациялоо менен тим болгон. Муну менен эми А.Эшимбековду “мен чалган боткону” сен жей бер деп жатабы?

А.Эшимбеков  А.Воропаевге  карата тийиштүү чара көрөт деп ойлойм. Ал аз келгенсип, А.Воропаев бул укуктук маселени саясатка айланткысы келдиби, айтор “Вечерний Бишкек” гезитинин сайтына 16.08.2018-ж. Марина Осипованын төмөндөгү маалыматы чыгып кетти (ал өзү айтпаса, мындай маалыматты башка бирөө журналистке бериши мүмкүн эмес болчу деп ойлойм).

“Андрея Воропаева и Михаила Курганова хотят уволить?

Директор Бишкекской ТЭЦ Андрей Воропаев и первый заместитель генерального директора по техническим вопросам «БишкекТеплоСеть» Михаил Курганов могут лишиться своих должностей. Об этом VB.KG сообщили источники в «Нацэнергохолдинге».

Собеседник редакции утверждает, что эти инженеры, взявшие на себя бразды технического правления в самый тяжелый момент, чем-то помешали новому руководству «Нацэнергохолдинга».

– И по этому поводу сейчас назревает большой скандал. Дело даже не в справедливости или какой-то эмоциональной привязанности к этим людям, которые чуть ли не всю жизнь отдали энерго-отопительной сфере. Они — профессионалы, спецы, асы! И никаких объективных предпосылок для того, чтобы убрать их с занимаемых долж-ностей нет! Когда они были назначены, все адекватные, сознательные сотрудники вздохнули с облегчением — наконец-то будут приниматься не «политические» решения, или выгодные тому или иному начальнику, а нужные конкретному предприятию, городу в конце-концов… Но, видимо, такой расклад кого-то не устраивает. Мы надеемся, что и Воропаев, и Курганов все же останутся на своих постах. Они нужны нам, нужны городу, – с горечью говорит VB.KG собеседник из «Нацэнергохолдинга».

Официально пока что никаких заявлений, выражающих недовольство по поводу работы директора ТЭЦ и заместителя гендиректора «БишкекТеплоСети» нет.”.

Ал макала кылмыш иши козголгон Сапар Исаков, А.Воропаев жана алардын командасындагылардын күнөөлүү адамды актоого жанталашкан аракеттеринин бириби?

Ал  эми  биздин  макаланы  окуган адам, Михаил Кургановду билбейм, А.Воропаевдин кандай “кесипкөй, адис, ас”, а эң башкысы мыйзамды сыйлабаган, өзүнүн жоопкерчилигин башкага түртө салган жетекчи экенине өзү баа берип алсын.

Дал  ошонун  өзүм  билемдигинин айы нан  Бишкек  ЖЭБи  узак  соттук териштирүүлөргө туш келип, анан очойгон компенсация төлөп берүүгө аргасыз болуп жатпайбы!