…Ырчысы болбой эл болбойт!

Көп эле оюн көргөнбүз,

Көчмөндөр  сага тең болбойт…

Ышкыңды турган ойготуп,

Ырчысы болбой эл болбойт!