Бутага мелженген жебелер…

Жаа тартуу кыргыз элинин байыркы өнөрү. Бул өнөрүбүз “Салттуу жаа атуу” деген аталышта дүйнөгө кеңири белгилүү болуп баратат. Ошондон уламбы III Дүйнөлүк көчмөндө оюнуна “Салттуу жаа атуу” боюнча 23 өлкөдөн келген 153 жаа аткычтар катышты (43 аял, 110 эркек).

Оюндун өзгөчөлүгү ар бир катышуучу өздөрүнүн улуттук кийими жана жаасы менен катышкандыгында. Ошон үчүн “Салттуу жаа атуу” деп аталат.

 

Жеңүүчүлөрдүн жана байге ээлеринин тизмеси:

 Венгрия эрежелери боюнча салттуу жаа менен алыскы аралыкка атуу (эркектер арасында):

 

1-орун – Ibrahim Balaban (Түркия) –  байге фонду 50 миң сом;

2-орун – Fatih Yildiz (Түркия) – 30 миң сом;

3-орун – Jozsef Laszlo Monus (Венгрия) – 15 миң сом.

 

Венгрия эрежелери боюнча салттуу жаа менен алыскы аралыкка атуу (аялдар арасында):

1-орун – Anna Maria Monusne Ruszin (Венгрия) — 50 миң сом;

2-орун – Тыналиева Элиза (Кыргызстан) — 30 миң сом;

3-орун – Stephanie Behrendt (Германия) — 15 миң сом.

Түркия эрежелери боюнча салттуу жаа менен атуу (эркектер арасында):

1-орун – Олег Цыбикжапов (Россия) — 50 миң сом;

2-орун – Laszlo Koczka (Венгрия) — 30 миң сом;

3-орун – Ногойбаев Рустам (Кыргызстан) — 15 миң сом.

Түркия эрежелери боюнча салттуу жаа менен атуу (аялдар арасында):

1-орун – Татьяна Павлова (Россия) — 50 миң сом;

2-орун – Катарина Чернова (Россия) — 30 миң сом;

3-орун – Катерина Федорова (Украина) — 15 миң сом.

Салттуу жаа менен ат үстүндө атуу (эркектер арасында):

1-орун – Balasz Vermes (Венгрия) — 50 миң сом;

2-орун – Абзал Тулубеков (Казакстан) — 30 миң сом;

3-орун – Айкоз Ералхан (Казакстан) — 15 миң сом.

Салттуу жаа менен ат үстүндө атуу (аялдар арасында):

1-орун – Lanset Genel (Түркия) — 50 миң сом;

2-орун – Аида Акматова (Кыргызстан) — 30 миң сом;

3-орун – Serena Caballero (АКШ) — 15 миң сом.

Түштүк Корея эрежелери боюнча салттуу жаа менен атуу (эркектер арасында):

1-орун – Laszlo Koczka (Венгрия) — 50 миң сом;

2-орун – Roland Csali (Венгрия) — 30 миң сом;

3-орун – Илья Хватков (Россия) — 15 миң сом.

Түштүк Корея эрежелери боюнча салттуу жаа менен атуу (аялдар арасында):

1-орун – Stephanie Behrendt (Германия) — 50 миң сом;

2-орун – Седеп Төрөгелдиева (Кыргызстан) — 30 миң сом;

3-орун – Nazima Salleh (Сингапур) — 15 миң сом.