….Кыргыздын кыраан куштары

..Мүнүшкөрлүк элибиздин сүйгөн өнөрү. Кыргыз барда учугу үзүлбөйт. Анан калса мындай байыркы өнөр-маданиятыбызга дем берген III Көчмөндөр оюнун да өткөрүп алдык. Ал эми кыраан куштарды таптоо, бизче айтканда мүнүшкөрлүк, саятчылык өнөрүсүз кайсы өлкөдө өтпөсүн Көчмөндөр оюнун элестетүү кыйын.

Кырчын жайлоосунда өткөн улуттук оюн-тамашалар, тагыраагы 3-сентябрда мүнүшкөрлүктөгү Бүркүт салуунун “Үндөк”, ал эми кыраан куштар үчүн “Далбаага түшүү” түрлөрү менен башталды.

“Үндөк” мелдешинин талабы боюнча бүркүт кое берилгенден кийин, алыс аралыктагы ээси кыйкуулап,  атын айтып үндөп чакыруусу боюнча анын колуна барып конушу керек. Оюндун аталышы ушул себептүү “Үндөк” деп аталат. Ошондой эле Салбуурун оюндарынын эрежеси боюнча бүркүт кое берилгенден кийин эч жакка кайрылбай ээсинин колуна түз барып конуу убактысы упайга эсептелет.

Оюндун жүрүшүндө ээсине барбай талаага учуп кеткендери да болду. Бул бүркүттүн таптоосунда мандем бардыгынын белгиси.

Бүркүт салуунун “Үндөк” түрү боюнча Кыргызстандан Айбек уулу Саламаттын “Чагылган” аттуу бүркүтү коей берилгенде эле сабалап учкан боюнча  ээсинин колуна барып конуп, күйөрмандарды кубантты. Ошондой эле Казакстандан келген Кушкаров Каармандын “Арман” аттуу бүркүтү, Алтайдан келген Попов Владимирдин бүркүттөрү жазган жок.

Жыйынтыгында бул күнү 12 мүнүшкөр катышса, командалык эсепте Кыргызстан -1, Башкыртстан -2, Казакстан -3 орунга ээ болду.