Үч айлык: “Эне тил жана Айтматов”

КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы залкар жазуучу Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына жана “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” мыйзамдын кабыл алынганынын 29 жылдыгына карата “Эне тил жана Айтматов” – мамлекеттик тилдин үч айлыгын жарыялады.

Мамлекеттик тилди колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, Айтматов ааламын ар тараптан ачып берүү, анын чыгармаларын жайылтуу, залкар жазуучунун өрнөктүү жолун жаштарга үлгү кылуу, жаш муунду мекенчилдикке, табиятты коргоого жана сактоого, адамгерчиликке ж.б. мыкты сапаттарга тарбиялоо максатында уюштурулуп жаткан үч айлыктын алкагында ишканаларда, мекеме-уюмдарда, маданий борборлордо иш кагаздарынмамлекеттик тилде жүргүзүү, тилди үйрөтүү курстарын уюштуруу; Ч.Айтматовго арналган жыйын, тегерек үстөл, кереге кеңеш, адабий-музыкалык кече ж.б. иш-чараларды уюштуруу; улуттук үрп-адат, каада-салттарга (бабалар мурасы, улут-тук оюндар, кол өнөрчүлүк) бай-ланыштуу көргөзмөлөрүн өткөрүү; Ч.Айтматовдун чыгармаларынан көркөм окууларды уюштуруу; мам-лекеттик тилди өнүктүрүүгө багытталган макала, баяндама, аудио-видео материалдарды, учкул-накыл сөздөрдү (ЖМК, социалдык баракчалар, сайттар) жайылтуу; китепка-на фондун кыргыз китептери менен толуктоо жана кыргыз китептеринин көргөзмөлөрүн уюштуруу сунушталган.

Билим  берүү  мекемелери Ч.Айтматовдун чыгармаларынан көркөм окуу сынактарын уюштуруу; Ч.Айтматовго жана тил маселелерине байланышкан конференция, семинар, вебинар, диспут, таймаш, олимпиада, дебат, викторина ж.б. уюштуруу; Ч.Айтматовдун чыгармаларынан көрсөтмөлүү ачык сабактарды, жаңы муундагы видео сабактарды  даярдоо,  жайылтуу; мамлекеттик  тил  кабинеттерин уюштуруу; улуттук үрп-адат, каада-салттарга (бабалар мурасы, улут-тук оюндар, кол өнөрчүлүк) бай-ланыштуу көргөзмөлөрүн өткөрүү; Ч.Айтматовдун чыгармаларынан көркөм  окууларды  уюштуруу; мамлекеттик  тилди  өнүктүрүүгө багытталган  макала,  баяндама, аудио-видео материалдарды, учкул-накыл сөздөрдү (ММК, социалдык  баракчалар,  сайттар) жайылтуу; эссе, дилбаян, жат жазуу ж.б. иш-чараларды өткөрүүсү каралган.

“Иш-чарага жигердүү катышуучулар уюштуруучулар тарабынан аныкталып, кызыктуу, мазмундуу, таасирдүү деп табылгандарга атайын сыйлыктар менен сыйланат”, – деп билдирет КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын маалымат бөлүмү.