Какшык-казан: Тиллаевдин тилин алганыбыз туура го

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ, «Кыргыз Туусу»


Жогорку Кеӊештин депутаты  Таабалды  Тиллаев  Чыӊгыз Айтматов ордени негизделип жатканда, “Айтматов орденин «Курманжан датка» орденинен жогору коюп койгонубуз туура эмес болуп калат” деген  пикирин  билдирди эле,  башка  бир  депутатыбыз «Айтматов ордени негизделип  жаткан  соӊ, Айтматов атындагы сыйлыкты жоюп эле салыш керек» деп демилге көтөрүп, аны колдон-буттан алып колдоп кетти. Т.Тиллаев да сыйлыкты жоюш керек деген позицияда. Кыйынды кыйын деш керек, ушу азаматтыкы туурабы деп турабыз.

Адатта, канча кылым өтсө да, эч качан урагыс, тескерисинче, мезгил өткөн сайын наркы жогорулай берген баалуулуктар болот. Мына ошондой улуттук руханий баалуулуктардын бири – жазуучу Чыӊгыз Айтматов. Бүгүн Айтматов орденин негиздөө менен, Айтматов орденинин даражасын Курманжан датка орденинен төмөн кылабызбы, же өйдө кылабызбы, Айтматов атындагы

сыйлыктын көзүн тазалап жоебузбу, жазуучунун дүйнөлүк кадыр-баркына, руханий парасатына тете келерлик сый-урмат көрсөтө албайбыз. Чыӊгыз Айтматов ким экенин Т.Тиллаев же биз эмес, тарых таразалайт. Айтматов орденден да, сыйлыктан да бийик адам.