Көрүнөө окуялардын көмүскө жактары: Кытайга жардамбы же өзүн өнүктүрүүбү?

Мырзакат ТЫНАЛИЕВ, “Кыргыз Туусу”


Ар бир окуяга ар ким өз деңгээлине жараша баа берет. Ошол эле учурда, окуялардын артында көмүскө турган жактары да болот. Биз да ушул рубриканын алдында коомдо резонанс жараткан айрым окуялардын көмүскө жагын ачып берип турабыз.

Япониянын өкмөтү быйылтан баштап Кытайга жеңилдетилген мамлекеттик жардам берүүнү биротоло токтотмокчу. 1979-жылы башталган бул жардамдын дээрлик 40 жылдагы жалпы суммасы 32 миллиард долларга жеткен. Негизи насыялар түрүндөгү жардамдар 2006-жылы эле токтотулган, бирок башка түрдөгү жардамдар улантылып келген.

Азыр экономикасынын көлөмү боюнча Япониядан ашып кеткен Кытайга япониялыктардын жардам берүүсү бир карагандапарадокстай көрүнөт. Бирок, бул жардамдын максаты Кытайга инфраструктураны өнүктүрүү үчүн берилгенин айтсак, Күн чыгыш өлкөсүнүн жардамынын көмүскө жагы да болгону билинет. Анткени анын натыйжасында япон жеке бизнесинин массалык инвестициялары үчүн шарттар түзүлгөн. Ошентип, япондор кошуна Кытайга жардамын бир ок менен эки коен атуу үчүн пайдаланган болуп чыгат.