Көрүнөө окуялардын көмүскө жактары: Мамлекеттик тилди билүү Молдокматованы билүүдөн башталабы?

Мырзакат ТЫНАЛИЕВ, “Кыргыз Туусу”


Ар бир окуяга ар ким өз деңгээлине жараша баа берет. Ошол эле учурда, окуялардын артында көмүскө турган жактары да болот. Биз да ушул рубриканын алдында коомдо резонанс жараткан айрым окуялардын көмүскө жагын ачып берип турабыз.

Б.Ельцин атындагы Кыргыз-Россиялык славян университетинде мамлекеттик тил боюнча сабакта “белгилүү кыргыз дизайнери” аталыштагы текстте А.Молдокматованын өмүр баяны окутулуп жатыптыр.

Албетте, Молдокматованын таржымалын билгендин зыяны жок, бирок, андан көрө мамлекеттик тил боюнча сабакта өлкө тарыхын, же географиясын окуткан пайдалуураак болот беле деп ойлойм.