Расмий статистиканын статусу талкууланды

Болотбек ТАШТАНАЛИЕВ, “Кыргыз Туусу”


“Плаза” отелинде “Расмий статистика жөнүндө” мыйзам долбоорунун жаңы редакциясын талкуулоо боюнча парламенттик угуулар өткөрүлүп, анын жүрүшүндө долбоордун демилгечилери депутаттар М.Мадеминов, Б.Турусбеков сөз сүйлөдү.

Талкуу алдында таратылган маалыматтарда айтылгандай, макулдашылган, такталган жана эл аралык салыштырмалуу статистикалык маалыматтар өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө байкоо жүргүзүү үчүн биринчи кезектеги мааниге ээ. Докладчылардын айтымында, 2011-жылы Улуттук статистика комитетинин өтүнүчү боюнча Европа Эркин Соода Ассоциациясы жана Европа статистика комитети үчүн БУУнун Экономикалык комиссиясынын эксперттери КР Улуттук статис тика системасына глобалдык баалоо жүргүзгөн  жана  алардын  сунуштары боюнча биринчи кезекте мыйзам чыгаруу базасын өркүндөтүү белгиленген.

Статкомитеттен жана башка маалымат алуучулардан маалыматтар менен иштөөдө 10 негиз түзүүчү принциптерди карманууну кыйшаюусуз аткаруу талап кылынат. Бул принциптер БУУнун адистери тарабынан иштелип чыккан. Чыгыш Европа, Кавказ жана Борбордук Азия өлкөлөрүнүн Улуттук статистика системасынын глобалдык баалоолорунун жыйынтыктарынын натыйжасында, БУУнун демилгеси менен “Статистика жөнүндө” үлгү мыйзам иштелип чыгып, бул модель аталган өлкөлөргө Улуттук статистика системасынын ишенимдүү  укуктук  базасын иштеп чыгуу жана жогорку сапаттуу  расмий  статистиканы өнүктүрүү үчүн айкын негизди камсыз кылуучу үлгү катары сунушталган.

Талкууга  алынып  жаткан «Расмий статистика жөнүндө» мыйзамынын жаңы долбоору Кыргызстандын улуттук мыйзамдарынын өзгөчөлүктөрүн жана талаптарын эске алуу менен иштелип чыккан. Мыйзам долбоору статистикалык максаттардагы маалыматтарды бере турган респонденттердин милдеттерин аныктайт, алардын укукта-рын жана купуя маалыматтарды коргоого кепилдик берет.

Эске салсак, азыркы мезгилде Улутстатком жылына 3,7 миллиард баштапкы көрсөткүчтөрдү иштеп чыгат, 24 миң статистикалык иштерди аткарат, 350 статистикалык жыйнактарды жана басылмаларды жана 900 экспресс маалыматтарды чыгарат. ЕАЭБ менен кызматташтыктын чегинде, Евразиялык экономикалык комиссиянын Программасына ылайык, 487 статистикалык иштерди аткарса, КМШ Статкомитети менен кызматташтыктын чегинде, КМШ Статкомитетинин иштеринин Программасына ылайык, 600 статистикалык иштерди аткарат.