Атаандашса шайыр апалар, куру калмакпы шайыр аталар?

Жээнбай ТҮРК, “Кыргыз Туусу”


Кийинки он жылдын ичинде Көл өрөөнүндө алтымыштан, ал эмес сексенден өтүп калган апалар айыл-кыштак түгүл район-шаарларда кол өнөрчүлөрдүн узчулук, ыр-күүчүлөрдүн “Шайыр апалар”топторун уюштурушуп, ар кандай деңгээлдеги атаандашууларга катышуусу таң кала турган жаңылык деле болбой калды.

Жети-Өгүз районунун Дархан айылынын ардагерлеринен жергиликтүү бийлик-тин, эл аралык Кызыл жарым ай коомунун колдоосу менен ачылган күндүзгү “Дөөлөт” борбо-рунун жетекчиси Зулайка Исмаилованын айты-мында, буга чейин бул борбордо 20 ардагер бир маал чогулуп жөн гана баарлашуу менен убакыт өткөрүп алаксып жүрүшсө, жакындан бери жаңы имарат ички жаңы жабдуулар менен камсыз болуп, ден соолуктарын чыңдоого да, уздук кол өнөрчүлүк менен алектенүүгө да бардык шарттар түзүлгөн. Жаш кезинен ыр-күүгө шыктуулары тандалып “Шайыр апалар” тобун уюштурушкан экен, эми “Шайыр аталар” тобу да чыга турган болуптур.