Азамат ЖАМАНКУЛОВ: «Мага сыйлык сурап келбегиле»

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов коомчулукка кайрылып: “Министрликке келген жарандардын 90%ы сыйлык алуу маселелери менен кайрылып жатышат. Бул көрүнүштү токтотушубуз керек. Мага сыйлык сурап эмес, жаңы идеялар, сунуштар менен келүүңүздөрдү суранам”,– деди. Ал маданият тармагында жасала турган иштер арбын экендигин айтып, жалпы коомчулукту арка-бел болууга чакырды. Ошондой эле, көйгөйлүү маселелерди чечүү үчүн болгон күч аракетин жумшаарын айтты.

“Алсак, кыргыз элинин тарыхый-маданий жана рухий мураста-рын сактоо менен маданият жана искус-ство, кесиптик классикалык музыкадан баштап, элдик чыгармачылык чөйрөсүн өнүктүрүү, калктын ата мекендик жана дүйнөлүк маданияттын байлыктарына аралашуусу үчүн шарттарды түзүү, туристтик сектордо көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуу, Кыргызстандын туристтик потенциалын жогорулатуу жана эл аралык аренада Кыргызстандын кадыр-баркын көтөрүү вазийпасы эң не-гизгилерден болуп турат.

Биз  улутубуздун  улуулугун,  тарыхы-быздын тактыгын, унутта калып бара жат-кан улуттук каада – салттарыбызды мада-ниятыбыз менен гана тааныта алабыз. Бул үчүн маданият тармагында эмгектенген ар бир кызматкер өз салымын кошуусу керек. Муну менен катар, маданият тармагындагы  эмгектенип  жаткан  ар  бир  кызматкер өтөгөн кызматы, маданият тармагына кошкон  салымы  үчүн  өзүнүн  баасын  алышы керек.

Министрлик сыйлыкка келип түшкөн документтерди өз компетенциясынын чегинде карап, мамлекеттик сыйлыктарды кароо боюнча катчылыкка жөнөтөөрүн белгилеп кетким келет”, – деди А. Жаманкулов.

Эске салсак, акыркы кезде социалдык түйүндөрдө Маданият жана маалымат министрлигинин дарегине айтылган сындар көбөйүп, мамлекеттик сыйлыктарды берилиши кызуу талкууга алынып келет.