Талыкпас эмгеги татыктуу баасын алды

Эрнис БАЛБАКОВ, «Кыргыз Туусу»


Өткөн жумада Президентибиз Сооронбай Жээнбековдун атайын жарлыгы менен «Илим жана техника» жаатындагы мамлекеттик сыйлыкка „Эгемендүү Кыргызстандын коомдук-саясый жана социалдык өнүгүүсүнүн актуалдуу проблемалары“ деп аталган жамааттык эмгек үчүн мыкты окумуштуу, мыкты педагог, мыкты жетекчи Төлөбек Абдрахманов дагы ээ болду.

Тарых илимдеринин доктору, профессор Төлөбек Абылович Абдрахманов Кыргызстандын гана эмес, эл аралык илимий чөйрөдө да өтө зор аброй топтой алган. Демек, бул мамлекеттик сыйлык татыктуу ээсин тапты десек болот. Кыргызстандагы билим берүү тармагын ийне-жибинечейин изилдеп, илимий дагы, практикалык дагы негиздери менен алаканга салгандай жөнөкөй, түшүнүктүү тил менен ачыктап берген макалалары убагында зор кызыгууну жараткан.

Ак айтып, так сүйлөгөн, тутунган принцибинен тайбай, жулунуп-жулкунбай бир калыпта жүргөн Төлөбек Абдрахманов илимде гана эмес, иште да өзүнүн мыктылыгын көрсөтүп, карызга белчесинен баткан университетти бутуна тургузуп гана тим болбостон, өлкөбүздүн алдыңкы жогорку окуу жайына айлантып койгонун билебиз. Сыйлыгыңыз кут болсун, Төлөбек Абылович, мамлекетибизге ак эмгегиңизди арнап, сиз тарбиялап чыгарган илимдин кандидат, докторлорунун саны дагы да арта берсин!