Онкология борборундагы оорукана мектеби

Билим жана илим министрлиги Борбордук онкология оруканасында узак мөөнөттөн бери дарыланып жаткан балдарга окуу адабияттарын жана балдарга белек-бечкектерди тапшырышты.

Жылдын башында Министрлик тарабынан “Жардам берүү жеңил” коомдук  фонду  менен  биргеликте, узак мөөнөттөн бери дарыланып жаткан балдар үчүн “Ооруканамектебин” түзүү мак-сатында,  “Окуйбуз. Кыргызстанды билебиз” аталган долбоор киргизилген. Азыркы учурда “Оорукана мектеби” Улуттук онкология борборунда өз ишин жүргүзүп, ага Бишкек шаарындагы №60 орто мек-тептин мугалимдери тартылышкан.