Көрүнөө окуялардын көмүскө жактары: Эстелик ээсин эми тапты

Ар бир окуяга ар ким өз деңгээлине жараша баа берет. Ошол эле учурда, окуялардын артында көмүскө турган жактары да болот. Биз да ушул рубриканын алдында коомдо резонанс жараткан айрым окуялардын көмүскө жагын ачып берип турабыз.

Эстелик темасын улантсак, “Дордой” базарына 7-декабрда челнокчуларга тургузулган эстеликтин салтанаттуу ачылышы болду.

Менин оюм боюнча, бул чындап идео-логиялык жактан да, тарыхый чындык жана адилеттүүлүк жактан да туура иш болду. Анткени, көз карандысыздык алгандан бери мамлекетибиздин түптөлүшүндө жана бутуна турушунда дал мына ушул чаар сумкаларды көтөрүшкөн челнокчулардын салымы баа жеткис.

Өзүбүздөгү союздан калган өндүрүштүк ишканаларыбызды эпчилдер каалагандай тыйынга менчиктештирип, алардагы баалуулуктар түгүл, имараттарын да талкалап сатып, итке минип калганыбызда, дал ушул соодагерлерибиздин өлкөнү өнүктүрүүгө салымы төө көтөргүс болуп, алгачкы инвесторлор да ошолор болушкан. Анан аларга эстелик койбогондо, элдин каражатын жеп, качып жүргөн президенттер менен чиновниктерге эстелик коймок белек?