Кеменгердин бейнеси – сүрөттөрдө

Окурмандардын назарына сунушталып жаткан бул сүрөттөрдү казак-тын белгилүү фото журналисти Рахымбай Ханалы (1951-ж. – 2005-ж) тарткан. Ал өз эмгектерин жараткан өткөн кылымдыноңку чейрегинде, азыркыдай санариптик фотоаппараттар болбогон. Сүрөттөрдү тартып алуу бир башка, аны чыгаруу машакаттуу жумуш болгон.

Ошол учурда казак басма сөзүндө беш кесипкөй  фотограф  (Р.Дүйсенгалиев, Н.Жубанов, С.Пернебаев, С.Басибеков, А.Есмагамбетов) бар эле. Советтик Армияда кызматын өтөп келип, 1973-жы-лы С.М.Киров атындагы Казак мамлекеттик университетинин (азыркы Ал-Фараби атындагы Казак улуттук университети) журналистика  факультетине  өтүп,  студент болуп жүргөн убагында эле Рахымбай Ханалы гезит-журналдарга фото-репортаждарын жарыялап, таанымал фото журналист болуп калган. 1978-жылы университетти бүтүргөндөн кийин ал жый-ырма жылдан ашуун убакыт «Казак ада-бияты», «Казакстан пионери» (азыркы «Улан»), «Лениншил жас» (азыркы «Жас Алаш») гезиттеринде иштеди. Өмүрүнүн акыркы жылдарында эл аралык «Заман-Казакстан» гезитинде башкы директордун орун басары, вице-президенти кызматтарын аткарды. Көптөгөн фото альбомдордун автору. 1985-жылы Москвада өткөн Бүткүл дүйнөлүк жаштардын XXII фестивалынын лауреаты болду. Казакстандын бир катар мамлекеттик сыйлыктары менен сыйланган.

Заманыбыздын  залкар  жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык юбилейине байланыштуу атасынын тарткан сүрөттөрүн чогултуп, альбом жасап, Кыргызстандын улуттук тун гезитинде биринчи жарыялансын деп сүрөттөрдү редакциябызга атайын тапшырган Рахымбай Ханалынын уулу – Казакстан Республикасынын Кыргыз Рес публикасындагы элчилигинин биринчи катчысы – консулу Ханалиев Жасулан Рахымбаевичке ыраазычылыгыбызды билдиребиз.

Казакстандын эл жазуучусу Т.Ахтанов, Ч. Айтматов жана Казакстандын жазуучулар союзунун катчысы А.Кошеков

 

Ч.Айтматов КазМУнун студенттери менен Казакстандын Жазуучулар үйүнүн алдында. Оң жактагы мугалим – университеттин «Жети Муза» эстетикалык клубунун жетекчиси Бахтажар Мекишев
Солдон оңго: журналист Өтөгөн Оролбаев, Чыңгыз Айтматов, Ч.Айтматовдун жубайы Мария Урматовна, «Лениншил жас» гезитинин редактору Сейдахмет Бердикулов. 1986-жылдын 28-октябры. Алматы – Фрунзе жолунун Кордай ашуусунда.
Ч.Айтматовдун Алматыдан Фрунзеге кайтканда «Лениншил жастын» кызматкерлери аны Кордой ашуусуна чейин коштоп келген. Ашууга жетке-ни калганда жоголуп кеткен эшегин таап алып, айылына бара жаткан мынабу боз баланын эшегине Айтматов уулу Элдарды мингизип түшкөн сүрөт. Рахымбай Ханалы жандарынан өтүп бара жаткан эшек минген боз баланы токтотуп, сүрөткө түшүүнү сунуштаган. Ошондо Чыңгыз Айтматов Рахымбайга, анын тапкычтыгын баалап, «Сен Ленин экенсиң!» дептир