Мухаммедкалый Абылгазиев: «Бизнес-акыйкатчы институту – бизнести колдоого алат, коррупцияны жоюуга жардамдашат»

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз Республикасында бизнес-акыйкатчы институтун түзүү маселеси боюнча кеңешме өткөрдү.

Өкмөт  башчы  белгилегендей, «Doing Busi ness»  рейтингинин акыркы иликтөөлөрүнүн жы йынтыгы  боюнча, биздин республика бизнес жүргүзүүдөгү пози-циясын  жакшыртып, 77-орундан  70-орунга жогорулаган.

— Өкмөт инвестициялык климатты жакшыртуу жана бизнести жүргүзүү  үчүн  жагымдуу шарттарды түзүү боюнча  чараларды  көрүүнү улантууда. Учурда бизнести текшерүүгө мораторий жарыялоо жана бизнести тейлөө борборун түзүү маселеси иштелип чыгууда, үчүнчү маселе – бул бизнес-акыйкатчы институтун түзүү. Биз муну бизнестин кызыкчылыгын коргоого алуучу жана алардын көйгөйлөрүн көтөрүп чыгуучу натыйжалуу механизм катары эсептейбиз, – деди М.Абылгазиев.

Экономика министри Олег Панкратов белгилегендей, бүгүнкү күндө бизнесте мамлекеттик органдар менен өз-ара алака түзүүдө көптөгөн маселелер жаралууда. — Кыйынчылыктар көзөмөлдөө функциясын ишке ашырууда гана эмес, уруксаат берүүчү документтерди алууда да пайда болууда. Бизнес чөйрөсү менен мамлекеттик ишканалардын өз-ара аракеттешүүсүндө көйгөйлөр жаралган учурлар болот, ал жерде көзкарандысыз түзүмдүн кийлигишүүсүн талап кылган жагдайлар кездешет. Бизнес-акыйкатчы – бул мамлекеттик эмес түзүм, мамлекеттик эмес көзкарандысыз институт. Бизнес-акыйкатчынын ишинин  негизги  принциби – укук, көз карандысыздык жана айкындуулук үстөмдүгү. Анын жазалоо функциясы болбойт, ал тарабынан кабыл алынган чечимдер ачык-айкын коомчулукка маалымдалат. Натыйжада, ал мамлекеттик органдарга таасир этүү механизмине ээ болот», – деп маалымдады министр.

Өлкө  Президентинин  жетекчилиги  менен коррупцияны жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан чечкиндүү кадамдардын маанилүүлүгүн белгилеп, Премьер-министр М.Абылгазиев  Бизнес-акыйкатчы  институтун түзүү коррупциялык тобокелдиктерди, биринчи кезекте, бизнес жана текшерүүчү органдардын өз ара аракеттешүүсүндөгү коррупциялык тобокелдикти минималдаштырууга өбөлгө түзөөрүн белгиледи. Өкмөт башчы Бизнес-акыйкатчы институтун түзүү процессин тездетүүнү жана бардык зарыл ченемдик-укуктук актылардын тыкыр даярдалышын камсыздоону тапшырды.