Келе жаткан Жаңы жылыңыздар менен!

Урматтуу “Кыргыз Туусунун” окурмандары!

Кезектеги жыл алмашып, 2018-жыл тарыхка айланчу кез келди. Ушундай учурда биз, “Кыргыз Туусунун” эмгек жамааты, бир жыл бою  биздин  гезит  менен  бирге болуп келген курмандарыбызга, күйөрмандарыбызга кайрылып ыраазычылык билдиргибиз келет.

Дээрлик токсон беш жыл мурда жаралган, өлкөнүн алгачкы жана башкы басылмасы катары вазийпасын өтөп келген гезитибиз азыркы учурдагы массалык маалымат каражаттары арасындагы катуу атаандаштык шарттарында да алдыңкы саптарда келе жатат.

“Кыргыз Туусунун” өлкөбүздүн бардык  аймактарынын  булуң-бурчтарына чейин жетип, окурмандарын таап жатканы — мунун айкын далили.

Ошол эле учурда окурмандарыбыздын саясий, экономикалык, социалдык жана маданий маалыматтарга муктаждыктарын канааттандырууга жасаган далалатыбыздан майнап чыгып, гезитибиздин ар бир санын күтүп окуган окурмандарыбыздын бизге ыраазычылык билдирген каттары – биз үчүн сыймык.

Биз  мындан  ары  да  сиздер менен тыгыз кызматташуу аркылуу гезитибизди заманбап талаптарга ылайык өнүктүрүү менен, ошол эле учурда кылымга кадам салган тарыхында калыптанган нарк туу, салттуу адатынан жазбай, өлкө турмушундагы процесстерди калыс, адилет чагылдырууну, окурмандарыбыздын көйгөйлөрүн бийлик органдарына жеткирүүнү уланта бермекчибиз.

Урматтуу окурмандар!

Алдыда  келе  жаткан  2019-жыл баарыбыз үчүн жакшылыктарды алып келсин! Өлкөбүздүн өнүгүүсүндө, элибиздин турмушунун жакшыруусунда кескин жылыштар жаратылган жыл болсун!

Жаңы жылыңыздар менен!

“Кыргыз Туусунун” эмгек жамааты