Кайрылуулар кароосуз калбайт

Президент Сооронбай Жээнбековдун жарандардын кайрылуулары менен иш жүргүзүүнү күчөтүү жөнүндө тапшырмасына ылайык, Президенттин аппаратынын кызматкерлери жума сайын жарандарды кабыл алып, алардын арыздарын кылдат карап чыгуу боюнча иш жүргүзүп жатышат.

Тактап  айтсак,  акыркы  кезде   Я.М.Халитов, Б.М.Джафаров,  Т.Н.Ильясова,  Н.И.Семина, А.М.Тимонов, И.Н.Красикова, Л.В.Павлова, К.Т.Джусупова, М.В.Чинцова, С.Н.Муратов бир нече ирет кабыл алынып, алардын арыздары каралды.

Арыздар Президенттин аппаратынын жетекчилеринин жана тиешелүү бөлүм башчыларынын, Башкы прокуратуранын, анын тиешелүү башкармалыктарынын, мамлекеттик бийликтин башка органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен каралды.

Мындан тышкары  Башкы  прокуратуранын, анын тиешелүү башкармалыктарынын жана территориалдык бөлүмдөрүнүн жана мамлекеттик бийликтин башка органдарынын жетекчилери тарабынан жер-жерлерде жарандарды атайын кабыл алуулар уюштурулду. Кабыл алууларда жарандар өз көйгөлөрүн айтышып, аларга тиешелүү жооп алышты, арыздары боюнча бул же тигил багытта ишти күчөтүү зарылдыгы боюнча өз жүйөлөрүн келтирип, ага тиешелүү түшүндүрмөлөр берилди.

Ошондой  эле  Президенттин  аппаратынын кызматкерлери  жарандарды  жеке  кабыл  алуунун жүрүшүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар менен өз ара кызматташып, айрым жарандарга тиешелүү документтерди даярдоого мүмкүн болгон   юридикалык  акысыз  кызмат  көрсөтүүгө көмөктөшүштү.

Жогоруда көрсөтүлгөн кайрылуулардын көпчүлүгү боюнча укук коргоо, көзөмөлдөө жана сот органдарынын, ошондой эле Жогорку соттун тиешелүү чечимдери чыккан, алардын негиздүү экендигин текшерүү Кылмыш-процесстик жана Жарандык процесстик кодекс тарабынан белгиленген өзгөчө тартип боюнча ыйгарым укуктуу органдар тарабынан гана жүргүзүлөт.

Айрым учурларда жарандардын талаптары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына негизделбейт, анткени алар соттордун ишине жана тергөөчүнүн, прокурордун ишмердигине, ошондой эле башка тиешелүү мамлекеттик органдардын ишмердигине түздөн-түз кийлигишүүгө багытталган.

Кошумчалай кетсек, Президенттин аппаратынын кызматкерлери ар жума сайын Бишкек шаары, Чүй проспекти – 207 дареги боюнча жайгашкан Коомдук кабылдама аркылуу арандарды кабыл алууда.