3 айда – 7 миллиард 98 миллион сом

Транспорттук көзөмөл жана товарларды каттоого алуу боюнча убактылуу пункттар 2018-жылдын 1-октябрынан тарта кыргыз-казак мамлекеттик чек арасынын жанында 4 көзөмөл-өткөрүү пунктунда, атап айтканда, Талас облусунун Манас районундагы («Чоң-Капка автожол»), Чүй облусунун Панфилов районундагы («Чалдыбар автожол»), Чүй облусунун Ысык-Ата районундагы («Ак-Тилек автожол»), Чүй облусунун Аламүдүн районундагы («Ак-Жол автожол») пункттарында иштей баштаган.

Бардык убактылуу пункттарда Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө-өлкөлөрдөн киргизилген жүктөр тууралуу аймактык салык органдарына он-лайн режиминде маалымат жөнөтүүгө мүмкүндүк берген коштоочу документтерди эсепке алуу боюнча автоматташтырылган  тутум  орнотулган.

2018-жылдын октябрь-декабрь айларында  Мамлекеттик  салык кызматы  7  млрд.  98,4  млн.  сом өлчө мүндөгү  кыйыр  салыктардын  түшүүсүн  камсыздаган,  бул 2017-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 785,9 млн сом-го жогору, же өсүү темпи 112,5%ды түзгөн.

Анын ичинде:

— импортко КНС 4 млрд. 762 млн сом өлчөмүндө түшкөн, бул 2017-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 658,6 млн сомго, же 116,1% көп;

— импортко карата акциз 2 млрд. 336,4 млн. сом өлчөмүндө түшкөн, бул 2017-жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 127,3 млн. сомго, же 105,8%га көп.

2018-жылдын  1-октябрынан 31-декабрына чейинки мезгилде транспортторду көзөмөлдөө жана товарларды каттоо убактылуу жайларында жалпысынан 36 миң 101 даана коштоочу документ түзүлүп жана берилген, бул 2017-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 7 миң 227 даанага көп же өсүү темпи 125,0% түзөт.

Эгерде 2017-жылдын 1-октябрынан 31-декабрына чейин түзүлгөн жана берилген коштоочу документтердин күнүмдүк орточо саны 318 даананы түзсө, 2018-жылы 392 даананы түзүп, 75ке же 24%га көп болгон.

2018-жылдын  1-октябрына чейин айрым юридикалык жана жеке жактар тарабынан кыргыз-казак мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан өткөрүү пункттары аркылуу товарларды та шууда товарлардын чыныгы салмактык көрсөткүчүн (сандык) кыйла төмөн дөтүп көрсөтүү менен түзүлгөн коштоочу документтер берилгенин белгилей кетүү маанилүү.