Көрүнөө окуялардын көмүскө жактары:  “Батышчылдык” жакшы, бирок, чындык башкада

Мырзакат ТЫНАЛИЕВ, “Кыргыз Туусу”


Ар бир окуяга ар ким өз деңгээлине жараша баа берет. Ошол эле учурда, окуялардын артында көмүскө турган жактары да болот. Биз да ушул рубриканын алдында коомдо резонанс жараткан айрым окуялардын көмүскө жагын ачып берип турабыз.

Акыркы  мезгилде  Россия  аталса эле итатайы тутулган “батышчыл” инсандарыбыз көбөйдү. Алардын башкы “аргументи” – Россиянын демократиячыл эместиги жана технологиялык жактан артта калгандыгы.

Албетте, мен деле аларды колдогум келет. Бирок, турмуш чындыгы азыркы учурда биз Россиясыз өнүгө албай тургандыгыбызды көрсөтүп турат. Башкасын айтпаганда да, мамлекеттик эң көп жардам ушул өлкөдөн келүүдө.

Андан тышкары, учурда элибизди да багып, өлкөнүн акча балансын да теңдештирип турган мигранттарыбыздын акча которууларына келсек, Улуттук банктын билдиргени боюнча өткөн жылдын 11 айында жалпысынан 2,5 миллиард доллар которулган. Анын 90%дан ашууну, же 2 миллиард 436,3 миллиону – ошол эле баштышчылдар “ашатып” жатышкан Россиядан.

Мына ушундан кийин улуу акыныбыз Алыкулдун “Россия бир боор энебиз” экенин айтканы эске келет.