Көрүнөө окуялардын көмүскө жактары: Эшек бизнеси бизге керекпи?

Мырзакат ТЫНАЛИЕВ, “Кыргыз Туусу


Ар бир окуяга ар ким өз деңгээлине жараша баа берет. Ошол эле учурда, окуялардын артында көмүскө турган жактары да болот. Биз да ушул рубриканын алдында коомдо резонанс жараткан айрым окуялардын көмүскө жагын ачып берип турабыз.

Кечээ  жакында  Мамлекеттик  бажы кызматы ондатранын териси деп көрсөтүү менен эшектин жалпы салма-гы 11 тонна болгон терилерин Кытайга мыйзамсыз алып чыгуу аракетинин бетин ачканын билдирди.

Ушундан улам эки суроо жаралат. Биринчиси – ансыз да “эшек” бизнеси менен күрөшүп токтото албагандан кийин, аны легалдаштыруу керектир?

Экинчи суроо – мынча эшек союлгандан кийин алардын эттери кайда кетти? Мындан бир нече жыл мурда союлган макулуктардын эттери ар кайсы жерге ташталгандан улам “эшек бизнесинин” бети ачылбады беле.

Биз билмексен болуп койгондон бул бизнес токтоп калбайт эмеспи…