Кыргызстандын чийики эти ЕАЭСке кирген өлкөлөрдүн аймагында сатылуусуна шарт түзүлдү

Роосия Федерациясынын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдөө боюнча Федералдык кызматы 2007-жылда коюлган убактылуу коюлган чектөөсүн алып салды.

Бул Кыргыз Республикасынын аймагындагы шарп ылынына боюнча эпизоотиялык абалдын жакшырышына байланыштуу. 2007-жылда коюлган чектөөну алуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын директору Калысбек Жумакановдун Оруссиялык коллегасы ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча Россия федералдык кызматынын жетекчиси Сергей Алексеевич Данкверт менен бир нече ирет жолугушууларды өткөрүүсүнүн натыйжасы менен жүзөөгө ашты.

Кыргыз тарап акыркы 3 жылдын ичичнде Кыргызстандагы эпизоотиялык абалдын жакшырышына жетишүүсү буга далил боло алды. Убактылуу чектөөнүн алынуусу менен Кыргызстандын чийики эти ЕАЭС кирген өлкөлөрдүн жана Россиянын аймагында сатылуусуна шарт түзүлдү. Алдыда дагы бир топ ишканалардын, фермерлердин экспорттоо мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет.

Өз учурунда Кыргызстандын Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясы тарабынан экспортоого мүмкүндүк алууга кыргыз ишкерлерине көбүрөөк шарт түзүп берүүнү башкы максат катары коет. (АН)