Жергиликтүү бийлик органдары 1 млн сомго чейин сатып алуу жүргүзө алат

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү” мыйзамга өзгөртүү киргизилди.

Президент кол койгон мыйзамдын 21-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бир жыл аралыгында 1 миллион сомго чейинки товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү түз келишим түзүү жолу менен өз алдынча сатып ала алат.

Адистер билдиргендей, бул жергиликтүү бийлик органдарынын ишмердүүлүгүн уюштурууну өз маалында чечүүгө жол ачат.

Мыйзам расмий жарыяланган күндөн он күн аралыгында күчүнө кирет.