Көрүнөө окуялардын көмүскө жактары: Бустардан арылууга мезгил келдиби?

Ар бир окуяга ар ким өз деңгээлине жараша баа берет. Ошол эле учурда, окуялардын артында көмүскө турган жактары да болот. Биз да ушул рубриканын алдында коомдо резонанс жараткан айрым окуялардын көмүскө жагын ачып берип турабыз.

Бишкек шаардык троллейбус башкармалыгына 130 жаңы “мүйүздүү транспорт каражаттары” сатылып алынды. Бул өз алдынча мамлекет болгондон бери биринчи жолу экологиялык таза транспорт каражаттарынын ири санда сатылып алынышы.

Бул борбор шаа рыбыз үчүн абдан маа нилүү жаңылык. Анткени, мына ушул чоң  шаар дык автобустар менен троллейбустардын жетишсизди-гинен улам шаардын күнү  бус тарга  түшүп турган. Ар күнү каттамга 3 миңден төрт миңге  чейин  чыгып турган  микроавто-бустар убагында мамлекет шаардыктарды транспорт менен камсыздай албай турганда чоң ишке жараган.

Эми мезгилдин өтү шү жана өлкө экономикасынын өнүгүшү менен алар соңку жаңы тарыхка айланчу мезгил келди. Биринчиден, мынчалык көп транспорт шаардын борборунда тыгындарды жаратса, экинчиден, экологияга терс таасирин тийгизүүдө. Үчүнчүдөн, шаардык транспортту толук бойдон жеке тараптарга берип коюу, аларга контролдун төмөндөшүн шарттап, айдоочулар “каскадерлорго” айланганы да жаңылык эмес.

Ал эми бустарга шаар айланасындагы жаңы конуштардан шаардык транспорт каттаган жерлерге чейин ташуу милдети жүктөлсө, туура болмок.