МСК: «ЗиЛ»тоолыжа базасынын жетекчиси ММК аркылуу алдыдагы сот отурумуна басым көрсөтүүгө аракет кылууда

Мамлекеттик салык кызматы басма сөз кызматы, телеканалдардын бириндеги «ЗиЛ» тоо лыжа базасынын жетекчиси салык органынын салыктык текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча миллиондогон айып санкцияларын салуу менен анын фирмасын рейдердик тартып алуу аракеттерине күнөө койгон репортаж боюнча төмөнкүлөрдү билдирет.

Салык кызматы “ЗиЛ Компани” тоо лыжа базасынын директору Акбар Розиев жогоруда аталган телеканалдагы репортаждын жүрүшүндө, анын компаниясы менен болгон жагдай боюнча өзүнүн комментарийинде чындыкка дал келбеген фактыны билдирген деп эсептейт.

Окурмандарга түшүнүктүү болуш үчүн иштин чоо-жайын кыскача билдирип өтсөк.

2016-жылдын 11-февралында МСКнын Ысык-Атай району боюнча башкармалыгына “Карион ЗиЛ” ЖЧКнын директору А.А.Рыскулов (2018-жылдын ноябрь айында ал аты-жөнүн Акбар Розиев деп өзгөрткөн) жана ушул эле ЖЧКнын башкы бухгалтери Р.Г.Рыскулова тарабынан кол коюлган, КНС боюнча каттоону жокко чыгаруу тууралуу арыз келип түшкөн.

Арыз жазуунун себеби болуп, КНС боюнча каттоо чегинен ашпагандыгы көрсөтүлгөн.

ЖЧКнын мөөрү жана “Финансылык документтер үчүн” белгиси коюлган арызды МСКнын Ысык-Ата району боюнча башкармалыгына ЖЧКнын 2010-жылдын 1-февралындагы №1 аны ишкананын башкы бухгалтери кылып дайындоо жөнүндө буйругунун негизинде, башкы бухгалтери Р.Г.Рыскулова тапшырган.

Салык органынын Бирдиктүү терезесинин иш тартибине ылайык, салык инспектору арызды талкуусуз кабыл алган.

Бирок, А.Розиев (ал 2018-жылдын ноябрь айына чейин А.Рыскулов болгон) жана анын башкы бухгалтери Р.Рыскулова репортажда КНС боюнча каттоону жокко чыгаруу тууралуу арыз бергенден кийин “атайын адаштыруу менен башка бланкты салып койгон” дешипжанаага ал билбей эле кол коюп койгондугун билдирген.

Башкы бухгалтердин бул билдирүүсү адамды таң калтырбай койбойт.

Ысык-Ата району боюнча салык органы ЖЧКнын арызын кабыл алган соң 2016-жылдын 11-февралында КНС боюнча каттоосун жокко чыгаруу тууралуу чечим кабыл алып, аны ЖЧКнын башкы бухгалтери Г.Р.Рыскулованын колуна тапшырган, чечим 2016-жылдын 1-мартынан тартып күчүнө кирген.

МСКнын Ысык-Ата району боюнча башкармалыгы ЖЧКнын арызынын негизинде чыгарылган, жогоруда аталган чечимди берип жатып, алдыда бир нече ай өткөндөн кийин, тактап айтканда, 2016-жылдын 22-июнунда – “Карион ЗиЛ” ЖЧКсы жана “ЗиЛ Компани” ЖЧКнын биригип калуусун билиши мүмкүн эмес эле.

Белгилей кетсек, “Карион ЗиЛ” ЖЧКнын уюштуруучуларынын 2016-жылдын 29-апрелиндеги жалпы чогулушунда ЖЧКнын “ЗиЛ Компани” ЖЧКга биригүүсүнө байланыштуу ишмердигин токтоткондугу тууралуу №1 чечими кабыл алынган. “Карион ЗиЛ” ЖЧКсы менен “ЗиЛ Компани” ЖЧКсы бириккен соң, “Карион ЗиЛ” ЖЧКнын бардык активдери жана мүлкү “ЗиЛ Компани” ЖЧКнын укук улантуучусуна өткөрүлүп берилген.

Түшүндүрүп кетсек, бир юридикалык жак башка юридикалык жакка бириккен учурда, өткөрүп берүү актысына ылайык кошулуп жаткан юридикалык жактын укуктары менен милдеттери кошо өтөт.

“Карион ЗиЛ” ЖЧКныуюштуруучуларынын 2016-жылдын 29-апрелиндеги чечими менен бекитилген, өткөрүп берүү актысына ылайык, КНС боюнча каттоону жокко чыгаруу учурунда бул коомдун балансында – негизги каражаттардын жалпы баланстык наркы 55 млн 984 миң 235 сом суммасындагы активдери жана мүлкү болгон.

2017-жылдын 4-апрелинде салык кызматынын камералдык текшерүүсүнүн жыйынтыгы боюнча чечим чыгарылган, ага ылайык ЖЧКга 195 миң 493 сом суммасында пайда салыгы, КНС –6млн 718 миң 108 сом жана туум – 1 млн 676 миң 446 сом суммасында кошуп эсептелген.

2018-жылдын 18-февралындагы абал боюнча айып санкциялары менен кошуп эсептелген сумма 8 млн 590 миң 47 сомду түзгөн. Буга байланыштуу, “сот иштери жүрүп жаткан бир нече жылдын ичинде туум эсептелип, жыйынтыгында “ЗИЛ” мамлекетке 100 миллион сомдон ашуун карыз болгондугу” тууралуу А.Розиевдин билдирүүсү чындыкка дал келбейт.

А.Розиев репортаждын жүрүшүндө “КНС боюнча каттоону жокко чыгаруу – фирманы иш жүзүндө жок кылууга барабар” деп билдирет. Башкача айтканда, атайын арыздын негизинде чыгарылган КНС боюнча каттоону жокко чыгаруу тууралуу салык органынын чечими менен – ал  “Карион ЗиЛ” ЖЧКнын юридикалык жагы “ЗиЛ Компани” ЖЧКга кошулганга чейин эле фирма катары жок кылынган деген ойду билдирген. Демек, А.Розиевдин логикасы боюнча салык органы салык жана туумдарды мыйзамсыз кошуп эсептеген.

Түшүндүрүп өтсөк, КНС боюнча каттоону жокко чыгаруу – бул кошумча нарк салыгы боюнча каттоону жокко чыгаруу дегенди гана билдирет, б.а. каттоону жокко чыгаруу менен бүтүндөй фирманы жаап салуу деп түшүнүүгө болбойт.

Экономикалык иш жүргүзгөн субъект эгерде 12 айдын ичинде наркы 8 млн сомдон ашкан сумманы түзгөн товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүүнү ишке ашырып келсе, ал КНС төлөөчү катары катталууга милдеттүү. ЖЧКны КНС төлөөчү катары каттоодон чыгарууга салык төлөөчүнүн өзүнүн арызы боюнча же салык органынын чечими боюнча (2 ай аралыгында отчет бербеген учурда) мүмкүн.

КНС боюнча каттоону жокко чыгаруу тууралуу салык органынын чечимине даттанууга каралган мөөнөт өтүп кеткендигине карабастан, “ЗиЛ Компани” ЖЧКсы Ысык-Ата району боюнча салык органынын чечимин жараксыз деп табуу жөнүндөгү доо менен Чүй райондор аралык сотуна кайрылган.

2018-жылдын 1-февралында Чүй райондор аралык сотунун чечими менен “ЗиЛ Компани” ЖЧКнын доосу толугу менен канааттандырылган. 2018-жылдын 4-июлунда Чүй облустук соту салык төлөөчүнүн пайдасындагы биринчи инстанциянын чечимин күчүндө калтырган.

Бирок, Жогорку соттун 2018-жылдын 19-октябрындагы токтому менен биринчи жана экинчи инстанциядагы соттордун чечими жокко чыгарылып, иш кайрадан карап чыгуу үчүн Чүй райондор аралык сотуна жиберилген.

Чүй райондор аралык сотунда ишти кароо 2019-жылдын 27-февралына дайындалган.

Райондор аралык сот отурумунун алдында, журналисттердин жана коомчулуктун атайылап жаңылышуусуна алып келген А.Розиевдин билдирүүсү менен Салык кызматынын мыйзамдуу иш-аракеттерине каршы коомчулуктун терс көз карашын пайда кылууга аракет кылган жогоруда аталган репортаждын чыгуусун – ЖЧКнын башкы директорунун сотко басым көрсөтүүсү катары баалоого болот.

Телеканалдын журналисттери репортажды даярдоодо көйгөйдүн маңызын иликтөөгө албастан, өз берүүсүндө такталбаган жана текшерилбеген фактыларды алып чыгуусу өкүндүрөт.

Мындан тышкары, салык төлөөчү менен салык кызматынын ортосундагы экономикалык талаш-тартыш азырынча сот органынын кароосунда турат. Сот гана ЖЧКнын да, салык кызматынын да мыйзамдуу аракеттери жөнүндө чечим чыгара алат.

Жыйынтыгында, тоо лыжа фирмасынын жетекчилиги 2018-жылы салык органынын кызматкерлерине карата кылмыш ишин козгоо арызы менен прокуратура органына кайрылгандыгын кошумчалай кетүүнү зарыл деп эсептейбиз. Бирок, 2018-жылдын 18-декабрында Ысык-Ата районунун прокуратурасы тарабынан кылмыш курамы жоктугуна байланыштуу Ысык-Ата району боюнча салык органынын кызматкерлерине карата кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу токтому чыгарылган.