2018-жылы чет өлкөлүк тике инвестициялардын агып келүүсү 569,8 млн. долларды түзгөн

Өткөн жылы 2017-жылга салыштырмалуу  чет өлкөлүк тике инвестициялардын агып келүүсү 7,6 пайызга кыскарып, ал 569,8 млн. долларды түзгөн. Муну менен бирге келип түшүү агымы чыгып кетүү агымынын деңгээлинен 46,6 млн.долларга ашты. Бул тууралуу Улуттук статкомитет билдирип жатат.  Айтылган инвестициялардын Бишкек шаарынын  ишканаларына 49 пайызы, Чүй облусуна 30 пайызы, Жалал-Абад облусуна 20 пайызы туура келген.

Чыгып кеткен инвестициялардын агымы пайдалуу кендерди казуу ишканаларында  44,0 пайызга, геологиялык чалгындоодо 41,4 пайызга, кайра иштетүү өндүрүшндө – 15,7 пайызга жана финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу ишканаларында – 4,0 пайызга төмөндөдү.  Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинен тышкаркы өлкөлөргө чет өлкөлүк тике инвестициялардын чыгып кетүү агымы 2017-жылга салыштырмалуу 1,8 эсеге ылдыйлады. Бул  негизинен Канададан 42,8 эсеге, Сейшелдерден 35,8 эсеге, Англиядан 1,4 эсеге жана Кытайдан 14,7 пайызга алардын кыскарышынын эсебинен болду.

КМШ өлкөлөрүнө тике чет өлкөлүк инвестициялардын чыгып кетүү агымы, тескерисинче 2,1 эсеге көбөйдү. Бул инвестициялардын Россияга 5,1 эсе чыгып кетүү агымынын өсүшүнөн болду.