Эшек тууралуу кызыктар

чКой кайтарган эшектер

 Эшек эң эле кежир, ошол эле учурда агрессивдүү жаныбар болуп эсептелет. Дүйнөнүн кээ бир жерлеринде эшектин мындай мүнөзүн билген айрым койчулар ага кой кайтартышат экен. Көрсө, эшек чөө, карышкыр өңдүү жырткычтарга өч болгондуктан, аларды тээп, тиштеп жолотпойт тура.  Айрым учурда өлтүрүп да коюшат экен. Бирок, алардын эшеги  кандай экенин айта албайбыз, биздин карышкырлар баглан козудан мурда эшекти  биринчи жешет эмеспи.

Эшекти көрүп чакап өлүптүр

Эшектин сырткы көрүнүшү да жети укмуш. Кулагынын узундугу эле канча турат. Б.з.ч. 3 кылымда Хрисипп деген афиналык философ болуптур. Бир күнү жыргап вино ичип отурса, кимдир бирөө жетелеп келатканбы, минип келатканбы айтор эшекти биринчи көргөндө, таң калганынан каткырып жиберип, анын айынан ичип жаткан виносуна чакап, андан ары жан таслим болуптур.

Эшек суу чыгарат

Эгерде аттын күчү илимде 735-745 кВт деп өлчөнсө, эшектики 250 кВт.га барабар. Башкача айтканда аттан кем калышпайт. Туягы кичине болгондуктан тоо ташта жүк артып жүргөнгө абдан ылайыктуу. Ошондуктан кербендер аттан мурда эшекти көп колдонгон. Ошондой эле кыялатып суу алып өтүү үчүн эшекке оор жүк артып туруп кое беришкен. Эшек эч качан жанын кыйнап өрүгө баспайт. Дайыма эңиштеп жүрүп отурат. Эшектин изи менен чийип отуруп, дал ошол жол менен арык чапсаң суу аткан октой келет.

Ирланд эшеги деген эмне?

19-кылымда Пенсильваниде эшекке караганда бир ирландыкты жалдаган арзан эмеспи деген сөз чыгыптыр. Ошондон бери “ирланд эшеги” деген сөз жайылып кетип, мааниси адамды олуттуу шылдыңдаганга жатат.

Дүйнөдөгү эң чоң эшектер

Америкада “Мамонт” аталган эшектин түрү жашайт. Анын жерден бийиктиги 170 метрди түзөт же аттан да чоң.

Эшек самолетту да токтото алат

 2011-жылы Арубе аралынан жаңы эле учайын деген самолет учуучу талаага чыгып алган, эшекке чалынып чалкасынан кете жаздаптыр. Анын айынан самолет кайра авариялык кырдаалга тушгуп, кайра конуптур. Эшек албетте өлүптүр, бирок учуп бараткан самолетту токтото алат деген аты калды.

Олимпиада чемпиону королдон эшек сураптыр

1896-жылы Спиридон Луи деген олимпиада мелдешинен утуп Грециянын улуттук сыймыгына айланыптыр. Ага кубанган король эмне сурасаң ошону берем десе, Спиридон “аны-мунумду ташыганга бир эшек берсеңиз чоң кубанкан болор элеңиз” дептир. Сураганын берип король да оңой кутулуптур. (ТА)