Өкмөт: 2018-жылы мамлекеттик мүлктү башкаруудан мурдагы жылга салыштырмалуу 1 млн. сомдон ашуун түшкөн

2018-жылдын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик мүлктү башкаруудан 3 758,3 млн сом түшкөн, бул 2017-жылга салыштырганда 1 040,8 млн сомго көп. Бул тууралуу Өкмөттүн Аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнөн маалымдашты.

Маалыматка ылайык, Өкмөт экономиканын ар түрдүү секторлорундагы 52 акционердик коомдо акционер жана жоопкерчилиги чектелген 17 коомдо катышуучу.

Мамлекеттик мүлктү ижарага берүү жол-жобосунун ачык-айкындыгын арттыруу жана таза атаандаштыкты камсыздоо максатында Өкмөт мамлекеттик мүлктү башкаруу системасында электрондук соода аянты аркылуу мамлекеттик мүлктү ижарага берүү жол-жобосун ийгиликтүү ишке киргизди.

2018-жылдын 10-октябрынан баштап Өкмөт etp.okmot.kg порталы аркылуу мамлекеттик менчикти ижарага берүү келишимдерин түзүү укугуна электрондук аукциондорду өткөрүүгөкиришти. 2018-жылы электрондук соода аянты аркылуу 90 аукцион өткөрүлдү.

Өкмөт мамлекеттик мүлктү толук масштабдуу инвентаризациялоону жана эсепке алууну уюштуруу боюнча ишти активдүү жүргүзүп жатат.

Белгилей кетсек, 2018-жылы мамлекеттик активдерди башкаруу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат мамлекеттик мүлктү башкаруу чөйрөсүн структуралык реформалоону илгерилетүүгө, мамлекеттик катышуу үлүшү бар чарбалык коомдордо жана мамлекеттик ишканаларда корпоративдик башкаруу принциптерин жана натыйжалуулуктун негизги көрсөткүчтөрүн (KPI) андан ары киргизүүгө, ошондой эле мамлекеттик мүлктүижарага берүү жол-жобосун автоматташтырууга багытталды.