Мамлекеттик сатып алуулардын көлөмү бюджеттин 40 пайызын түзөт

Мамлекеттик сатып алуулар болжол менен өлкө бюджетинин 40 пайызын түзөт. Өткөн жылы 504 миӊ сатып алуу ишке ашырылып, 3 миң 95 сатып алуучу уюм жана 13 миң 500 сатуучу катталган. Мындай маалымат Жогорку Кенеште «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө”  мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору карылып жатканда айтылды.

Каржы министрлигинин маалыматына караганда, азыркы учурда баардык мамлекеттик органдар менен жергиликтүү башкаруу органдарына 1 млн сомго чейинки сатып алууларды сынаксыз эле жүргүзүүгө уруксат берүү чаралары иштелип чыкты. Ошентип, мамлекеттик мекемелер өз бюджетинин 3 пайыз өлчөмүндөгү каражатына да сынаксыз сатып алуусуна мүмкүнчүлүк түзүлөт.

Ошондон улам, «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» мыйзамга «атайын тартип», «улуттук режим», «демпингдик баа» деген сындуу бир катар жаӊы түшүнүктөр киргизилүүдө. Ошондой эле, улуттук мыйзамды ЕАЭБ өлкөлөрүнүн мыйзамдарына шайкеш келтирүү зарылдыгы бар.