«Кесиптик бирликтер жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш. Жээнбековго Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарына

КАЙРЫЛУУ

Урматтуу Сооронбай Шарипович!

Урматтуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары!

Биз, Кыргыз Республикасынын жарандары, анын ичинде, ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин өкүлдөрү, окуучулар, пенсионерлер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Г.Асылбаева, М.Бакиров, Д.Толонов жана Т.Масабиров демилгелеп жаткан «Кесиптик бирликтер жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун кабыл алынуусуна үзүлкесил каршылыгыбызды билдиребиз.

Мыйзам долбоору Эл аралык эмгек уюмунун (Международная организация труда) нормаларына (№87, №98 Конвенцияларына), Кыргыз Республикасынын Конституциясына (4, 35, -статьяларына) жана КРнын Эмгек кодексине (29-34-статьяларына) карама-каршы келет.

Сунушталып жаткан өзгөртүүлөр иштеп жаткан жарандардын биригүү эркиндигин кемсинтүүгө багытталган. Андан да жаманы окуу жайларынын окуучулары менен пенсионерлер кесиптик бирликтерге биригүү укугунан ажырайт.

Мыйзамдын долбоору кесиптик бирликтердин жана алардын бирикмелеринин укуктарын одоно чектейт, уюмдук түзүмдүн, бирикмелердин формасын жана түрүн өз алдынча аныктоого, кесиптик бирликтердин мүчөлөрүнүн саны боюнча шарттарды белгилөөгө, кесиптик бирликтердин өздүк башкаруу органдарын түзүүгө, шайлоолорун тастыктоого жана кесиптик бирликтин иштерине байланыштуу башка да укуктук маселелерге чектөө коет.

Жогоруда статьяларына шилтеме жасалган эл аралык жана улуттук укуктук актыларга ылайык, «Эмгекчилердин уюмду эч кимден алдын ала уруксат сурабай эле өздөрүнүн тандоосу боюнча түзүүгө укуктары бар, ошону менен бирге андай уюмдарга бир гана шарт менен – алардын уставына багынуу аркылуу кирүүгө укугу бар. Кесиптик бирликтер өздөрүнүн уставын, жана регламентин, өздөрүнүн өкүлдөрүн эркин шайлап алууга, өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укуктары бар. Ал эми мамлекеттик бийлик бул укуктардын чектелүүсүнө алып келе турган кез келген кийлигишүүдөн баш тартуусу зарыл».

Эгер Мыйзам кабыл алынып калса, ал жарандардын биригүү укугун жоготууга алып келет жана эмгек укуктарын сактоо шарттары төмөндөйт. Ошондой эле, социалдык өнөктөштүк жана эмгекчилердин (жумушчулардын) өкүлчүлүк институттарынын системасы бошоңдойт, өлкөдө социалдык-экономикалык абал начарлап, жакырчылык менен жумушсуздук өсүп, коомдо чыңалуу пайда болуп, бул Кыргыз Республикасынын экономикасына залакасын тийгизиши мүмкүн.

Урматтуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, жогоруда көрсөтүлгөндөрдү эске алып, «Кесиптик бирликтер жөнүндө» КРнын мыйзамын экинчи жана үчүнчү окууда караган кезде, эгер анда кесиптик бирликтердин биз берген сунуштары эске алынбаган болсо, аны артка кайтарууну Сиздерден суранабыз!

Урматтуу Сооронбай Шарипович, «Кесиптик бирликтер жөнүндө» КРнын мыйзамынын долбоорунда кесиптик бирликтердин сунуштары эске алынбаган болсо, вето укугун коюуну пайдалануу аркылуу мыйзамдын Жогорку Кеңеште кабыл алынуусуна бөгөт коюуңузду Сизден суранабыз!

Э.А. ТАДЖИБАЕВ, Кыргыз Республикасынын Тоо-кен металлургия кесиптик бирликтеринин Борбордук комитетинин төрагасы

Р.Б.БАБАЕВА, Кыргызстан профсоюздар федерациясынын төрагасынын орун басары,

Н.А. ДЖАНАЛИЕВ, Кыргыз Республикасынын Тоо-кен металлургия кесиптик бирликтеринин эмгек боюнча инспектору ж.б.

P.S. Гезит басууга даярдалып жатканда маалым болгондой, эл аралык укуктук актыларга жана улуттук мыйзамдарга карама-каршы келген, ошондой эле иштеп жаткан жарандардын, окуу жайларынын окуучулары менен пенсионерлердин кесиптик бирликтерге биригүү укуктарын кемсинтүүгө багытталган «Кесиптик бирликтер жөнүндө» КРнын Мыйзамынын долбоорун артка кайтаруу же Мыйзам долбооруна кол койбоо өтүнүчүнө кошулган жарандардын саны көбөйүүдө.