Искусствону изилдеген эмгек

Жыпар ИСАБАЕВА, “Кыргыз Туусу”


6-июнда Улуттук көркөм сүрөт академиясында “Кыргызстанда искусство таануунун көйгөйлөрү жана аны өнүктүрүү перспективалары” аттуу тегерек үстөл жана “Кыргызстандын көркөм искусствосунун тарыхы” (1917- 2017) аттуу китептин бет ачары болду.

Өлкөбүздүн жүз жыл аралыгындагы көркөм искусствосунун тарыхын чагылдырган бул эмгек А.Герцен атындагы Россия мамлекеттик педагогикалык университети менен аталган академиясынын эл аралык кызматташтыгынын үзүрү катары бааланууда.

Китептин авторлору – искусство таануунун доктору, профессор Любовь Мосолова (Санкт-Петербург) жана маданият таануу илиминин доктору, профессор Людмила Прыткова (Кыргызстан). Китепте Кыргызстандын жүз жыл ичиндеги көркөм искусствосунун тарыхы ырааттуу чагылдырылат. Ар бир главада көркөм жашоону уюштуруунун маселелери, көркөм искусстводо морфологиялык системанын өнүгүү өзгөчөлүгү, ошондой эле Кыргызстандын сүрөтчүлөрүнүн руханий аспектилери каралат. Мындан сырткары билим берүүчүлүк максатта Кыргызстандын сүрөтчүлөрүнүн чыгармачыл портреттеринин сериясы, ар башка муундун тажрыйба алмашуу интерпретациясы жана окуу-методикалык куралы камтылган.

Китеп окурмандардын кенен чөйрөсүнө арналган, бирок, көбүн эсе ал окуу китеби катарында студенттерге, сүрөтчүлөргө, аспиранттарга, өз өлкөсүнүн маданиятына салым кошкондорго пайдаланууга ыңгайлуу.

“Кыргыз искусство таануусу 1960-1980-жылдары гүлдөп өнүккөн. Так ошол жылдары искусствонун түрлөрү жана жанрлары, сүрөтчүлөрдүн чыгармачылык портреттери, ошондой эле кыргыз көркөм искусствонун тарыхы боюнча чыныгы кесипкөй эмгектер жаралган”, – дейт Л.Мосолова.