Сооронбай Жээнбеков: «Алтын сертификат ээлеринин 57 пайызы аймактардан болду»

Жалпы республикалык тестирлөө — ЖРТдан иргелип өтүп, эң жогорку балл алган мектеп бүтүрүүчүлөрүн Президент Сооронбай Жээнбеков 8-июль күнү «Ала-Арча» мамлекеттик резиденциясында кабыл алды. Окууга өжөрлүк менен мамиле кылган аракети татыктуу баллга жеткирип, мамлекет башчынын колунан алтын сертификат алуу бактысына туш болгон жаштарга бул жолугушуу өмүр бою эсте калары бышык.

Президент С.Жээнбеков сертификат тапшыруу аземинде жаштарга кайрылып, агартуу тармагындагы жагдайларга дагы токтоло кетти. «Биз элибиздин билимдүү жаштары менен өлкөбүздүн бардык тармагын өркүндөтөбүз. Андыктан жаш муундардын татыктуу билим алуусуна, эмгектенүүсүнө шарттарды түзүү — артыкчылыктуу багытыбыз. Мамлекеттик саясаттын негизги принциптеринин бири — ийкемдүү, ачык, үзгүлтүксүз өнүгө турган билим берүү системасын түзүү. Жаштарыбызды тез өзгөрүлүп турган, динамикалуу турмушка даярдоо абзел. Жаңы технологиялар дүйнө экономикасынын жүзүн өзгөртүп, таптакыр жаңы билимдердин жана жөндөмдөрдүн зарылдыгын жаратты. Бардык чөйрөгө санариптик технологиялардын кириши эмгек ресурстарына жаңы талаптарды коюуда. Бүгүн экономика, медицина, билим алуу, башкаруу чөйрөлөрүнө санарип технологиялары терең кирип, бул кесиптердин табиятын өзгөртүүдө. Мындай талаптар жаш муундардын өз алдынча тынымсыз өнүгүүгө умтулуусун шарттайт. Ошондуктан мамлекеттин жана коомдун инновациялык өнүгүүсүн камсыздоого жөндөмдүү адамдык потенциалды өнүктүрүү милдети жаралды. Бул максатка жетүү үчүн инновациялык билим берүүгө өтүү зарылдыгы келип чыкты», — деп белгиледи Президент Сооронбай Жээнбеков.

Бүгүнкү күндө Кыргызстан мектеп бүтү­рүүчүлөрдүн жогорку окуу жайларга тапшыруусун тестирлөөдөн өткөрүүнү биротоло жолго коюп, көз карандысыз мамлекеттик уюм аркылуу жүргүзгөн Евразия аймагындагы алгачкы өлкө. Азыркы учурда ЖРТга катышкан абитуренттердин орточо баллы туруктуу өсүү тенденциясына ээ болуп калды. Бюджеттин эсебинен окуган студенттердин жетишүүсү кескин түрдө өс­көн тенденция байкалууда. Анткени, жогорку билим алуу үчүн баарына бирдей мүмкүнчүлүк түзүлүп, бул системага ишеним жогорулады. Алган билимин тест түрүндө тапшыруу алыскы айылдын бүтүрүүчүлөрү үчүн университеттерге өз күчү менен өтүү ишенимин пайда кылды. Бүгүнкү салтанаттуу иш-чарада өлкөбүздүн бардык региондорунан келген жаштар бар экени мени кубандырат. Жалпы республикалык тестирлөөдөн алтын сертификат жана эң жогорку балл алгандардын 57 пайызы быйыл региондордун бүтүрүүчүлөрү экенин Президент канааттануу менен белгиледи. Бирок, быйылкы жылкы бүтүрүүчүлөрдүн 38 пайызы университеттерге өтүүгө талап кылынган баллдык босогодон өтө албай калышты. Ал эми агартуу тармагын каржылоо ИДПнын 6 пайызын түзүп келе жатат. Мындай жагдай прогрессивдүү билим берүү системасына ээ болгон Финляндия, Малайзия, Франция жана Эстония мамлекеттеринин деңгээлинде жеткирди. «Келечекте, тестирлөөнүн жыйынтыктарын билим берүүгө кеткен мамлекеттик чыгымдардын натыйжалуулугун көрсөткөн индикатор катары кароого болот жана аны мугалимдердин эмгек акысын кароодо эске алуу абзел. Бул ийгилик — силердин талантыңардын, көп жылдык эмгегиңердин, окууга болгон жоопкерчиликтүү мамилеңердин жемиши. Акыркы жылдардагы Кыргызстандын эмгек рыногу агрардык өнөр жай, маалыматтык технология, энергетика, туризм жана жеңил өнөр жайы багытындагы адистерди көп талап кылууда. Силер тандап алган кесип республиканын эмгек рыногунун керектөөсүнө дал келерине ишенем. Мындан ары дагы ушунуңардан жазбай аракет кылсаңар бул жолдордун ар бири ийгиликке алып барат. Биз акылыбыз, талыкпаган эмгегибиз менен татынакай, берекелүү өлкөбүздү туруктуулуктун, эркиндиктин жана гүлдөп-өнүгүүнүн аймагына айлантышыбыз керек. Бул үчүн бизге жаратмандык рухуна сугарылган, алдына так максат коюп, ага жете билген билимдүү жана демилгелүү адамдар керек. Биздин келечегибиз, мамлекетибиздин келечеги силерге байланышкан деп айтсам аша чаппайм деп ойлойм», — деп белгиледи Президент Сооронбай Жээнбеков.