Көрүнөө окуялардын көмүскө жактары: Иштин көзүн тапса, инвестор да ийге келет

Ар бир окуяга ар ким өз деңгээлине жараша баа берет. Ошол эле учурда, окуялардын артында көмүскө турган жактары да болот. Биз да ушул рубриканын алдында коомдогу олуттуу айрым окуялардын көмүскө жагын ачып берип турабыз.

Биздин Өкмөт менен «Центерранын» ортосунда 2017-жылдын 11-сентябрында кол коюлган Стратегиялык макулдашуу күчүнө кире турган болду. Бул жолу Өкмөт ошол эле келишимдин алкагында биз тарапка түшө турган каражаттардын суммасын олуттуу көбөйтө алды. Мурда кыргыз тарапка түшүүлөрдүн жалпы суммасы 87 млн. долларды түзсө, сүйлөшүүлөрдөн кийин азыр ал 150 млн. долларга чейин, башкача айтканда, дагы 63 млн. долларга көбөйтүлдү. Ошол эле учурда кошумча милдеттенмелерибиз жок.

Жаңы келишим боюнча «Центерра» Жаратылышты өнүктүрүү фондуна 50 млн. доллардык бир жолку төлөм жасамакчы жана ар жылы экологиялык проблемаларды чечүүгө Кыргызстанга 3,7 млн. доллардан которуп турмакчы.

Региондорду өнүктүрүү боюнча социалдык өнөктөшүү фондуна инвестор эки транш менен 5 млн. доллардан которот. Бул төлөмдөр 2019 – 2020-жж. жүргүзүлмөкчү. Андан тышкары, «Кумтөр» компаниянын жалпы жылдык кирешесинен 0,4% өлчөмүндө ар жылдык төгүмдөрдү жасамакчы. 2026-жылга чейин регионалдык фондго төлөмдөр 30 млн. долларга жетет.

Геологиялык чалгындоо иштерине өткөн жылы бөлүнгөн 18 млн. долларга кошумча дагы 6 млн. доллар инвестицияланмакчы. Рекультивация иштери 69 млн. долларга турмакчы. Керектүү сумманы чогултуу үчүн Рекультивациялоо трасттык фондуна жылына 6 млн. доллардан которулмакчы.

Жалпысынан «Кумтөр» долбоору боюнча Кыргызстан үчүн кошумча пайда 220,8 млн. долларды (же 15,5 млрд. сомду) түзөт.