Дүң соода: тогуз айда 23 млрд. 296 млн. 824,3 миң сом

Үстүбүздөгү жылдын январьиюнь айларында республиканын экономикасынын реалдуу секторунун ишканаларынын баланстык жыйынтыгы 23 млрд. 296 млн. 824,3 миң сомду түздү.

Рентабелдүү ишканалар жарым жылда 32 млрд. 720 млн. 375,2 миң киреше алышкан. Рентабелсиз ишканалар 9 млрд. 423 млн. 550,9 сом чыгаша тартышкан.