Августта Кыргызстандын мамлекеттик карызын тейлөөгө 22,20 млн доллар сарпталды

Август айында Кыргызстандын мамлекеттик карызын тейлөөгө 22,20 млн. доллар сарпталды.

Финансы министрлигинин маалыматына ылайык, 2019-жылдын август айында өлкөнүн мамлекеттик (тышкы+ички) карызын тейлөөгө республикалык бюджеттен 1 млрд 549,59 млн. сом (же 22,20 млн АКШ доллары) жумшалды, анын ичинде:

-мамлекеттик тышкы карыз боюнча – 958,58 млн сом (же 13,73 млн АКШ доллары);

-мамлекеттик ички карыз боюнча – 591,01 млн сом (же 8,47 млн АКШ доллары).

Август айынын жыйынтыгы менен Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 469.22 миллион долларды (311 млрд.980 млн. 605.93 миң сом) түзөт.