Угармандарын “Обондорунан” “Кыялдарга” ала кеткен № 1 команда

Керээлден кечке негативге толгон маалыматтарды окуй берип элибиз көңүл ачкан тамашалуу нерселерге суусап калат. Дал ошондой учурда кыргыздын көңүл ачуучу таңкы радиолору керекке жарайт.

Албетте “кой аксагы менен миң” эмеспи, айрымдары тамаша деп эле ар кайсыны айта берип же жөнү жок күлө берип элди иренжитип ийгендери бар. Бирок бул сөздөрдүн “Миң кыял” радиосундагы Аскат Алдашев, Лилия Абдыбаитова, Нурэл Султановдордун №1 – командасына  таптакыр тиешеси жок. Булардын ар бир тамашасы, угармандар менен түзгөн диалогдору, оюндары, куйкум сөздөрү ашык-кеми жок өз орду менен айтылып, таң эрте миллиондогон кыргызстандыктарга жагымдуу маанай тартуулай алышат.

Мурда кийин “Кыргызстан обондорун” уккандар акыркы 3 айдан бери “Миң кыял” радиосуна жапырт көчө качышты.