Көрүнөө окуялардын көмүскө жактары: Аңчылыкты пайдалуу пайдалануу ушундай болот

Мырзакат ТЫНАЛИЕВ, «Кыргыз Туусу»


Ар бир окуяга ар ким өз деңгээлине жараша баа берет. Ошол эле учурда, окуялардын артында көмүскө турган жактары да болот. Биз да ушул рубриканын алдында коомдогу олуттуу айрым окуялардын көмүскө жагын ачып берип турабыз.

Жакында Дубайдын мураскер принци Хамдан бин Мухамед альМактум Өзбекстанга келип тоодакка бүркүт менен аңчылык кылууга катышып кетти.

Аңчылык туру Навоиде уюштурулган. Анда облус борборунан 50 чакырым аралыкта тоодак багуу жана көбөйтүү боюнча борбор уюштурулган. Ал 2008-жылы Дубайдын эмири Мохаммед ибн Рашид аль-Мактумдун демилгеси боюнча уюштурулган экен.

Андан берки жылдар аралыгында борбордун кызматкерлери дээрлик 10 миңдей тоодакты өстүрүп, жаратылышка кое беришкен. Эми анын үзүрүн көрүп жатышат.

А бизде эмне үчүн мындай тажрыйбаны пайдаланууга болбосун?