Кыргыз журналистикасынын башатына – 60 жыл

Мырзакат ТЫНАЛИЕВ, “Кыргыз Туусу”


Узак жылдар бою Кыргызстанда журналист кадрларды даярдоонун жалгыз уясы болгон Кыргыз Улуттук (мурдагы мамлекеттик) университетинин журналистика факультетинин мезгилдүү басма сөз кафедрасы өзүнүн 60 жылдык мааракесин эл аралык илимий практикалык конференция менен белгиледи.

Коллегаларыбыздын “Азыркы улуттук басма сөз: көйгөйлөрү жана келечеги” аталыштагы бул иш чараны өткөрүү демилгеси колдоого гана арзырлык болду. Анткени, анда маараке ээлерине карата мактоо сөздөр гана айтылбастан, азыркы журналистиканын жана журналисттердин дүйнөдөгү жана өлкөдөгү орду менен ролу, жетишкендиктери менен көйгөйлөрү, келечеги боюнча ушул кафедранын окутуучулары окутушкан кечээги студенттер өз пикирлерин ортого салышты.

“Кечээги студенттер” деген, албетте, бул жерде өтмө мааниге гана ээ. Анткени, бүгүнкү күндө парламенттин депутаттары Каныбек Иманалиев менен Айнура Аскаровадан баштап, азыркы массалык маалымат каражаттарында “аба ырайын” жасап жатышкан жетекчилерге, журналисттерге чейин келишти. Алардын азыркы журналистиканын абалына берген баалары жана келечегине карата айтышкан прогноздору келечекте төртүнчү бийликте иштегиси келишкен студенттер үчүн эле эмес, окутуучулар үчүн да кызыктуу болду. Ал эми кесип ээлери өз ара кеңири пикир алышуу менен өз “багаждарын” толуктап алышты. Анткени, иш өзгөчөлүгүнө жараша башкаларга жол көрсөтүүчү болгон кесип ээлеринин өздөрүнүн да билимдерин жогорулатып туруусу зарылдык эмеспи.