Академик Акматалиевдин Түркияда чыккан алтынчы китеби

Кыргыз адабияты жана адабияттаануусунун чет мамлекеттерде кеңири жайылтыла башташы кубандырат. “Манас” эпосу баштаган оозеки чыгармачылыктын үлгүлөрү, Ч.Айтматовдун, Т.Касымбековдун, Б.Жакиевдин, О.Султановдун, К.Жусуповдун ж.б. чыгармалары түрк тилине которулуп, окурмандардын кызыгуусуна айланып келе жатат.

Ошону менен бирге адабият таануу илиминде академик Абдылдажан Акматалиевдин “Чыңгыз Айтматовдун дүйнөсү” (1999-жыл), “Кыргыз фольклору жана тарыхый инсандар” (2001- жыл), “Аалам, Адам жана Жаабарс” (2008-жыл), “Чагылган үндүү Манасчы Айтматов” (2008-жыл), “Аалам кезип Айтматовдон салам айт” (2019-жыл), “Айтматов жөнүндө этюд” (2019-жыл) китептери түрк тилинде басылып чыкты.

А.Акматалиевди түрк окумуштуулары жана окурмандары жакшы билишет. Ал “Манас” эпосу жана Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча Түркияда ондогон эл аралык конференцияларды уюштурууга катышып, ага улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун өзү да катышкан учурлар болгон. Окумуштуунун 20дан ашуун макалалары “Билге”, “Билиг”, “Түрк адабияты жана тили” деген журналдарга түрк тилинде басылып чыккан. Бул журналдардын редколлегия мүчөсү. “Түрк дүйнөсү” деген 33 томдук китептин кыргыз адабияты боюнча координатору болуп, 300дөн ашуун кыргыз акын-жазуучулардын өмүрү жана чыгармачылыгы менен тааныштырган. Түрк кадрларын тарбиялоодо да эмгек сиңирип төрт кандидаттык диссертациясына жетекчилик кылган.

Академик А.Акматалиевдин эмгеги бааланып, “Түрк Дил” курумунун академиги болуп шайланган.

Тиленбек АЗЫК