Ысык-Көл: Көтөрөр баркын улуттун, тилим менен улутмун

Ак-Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн жана кыргыз тили менен адабияты сабагынын мугалимдеринин демилгеси менен уюштурулган “Кусейин Карасаев – элдик академик, тил илиминин дулдулу” аталышындагы илимий-практикалык конференция Теплоключенка айылындагы С.М.Киров атындагы мектеп-гимназиясынын базасында облустун борборунан, чектеш аймактардан чакырылган тил илими боюнча окумуштуулардын, усулчу мугалимдердин, кээ бир акын-жазуучу, журналисттердин катышуусунда өткөрүлдү.

Жалпысынан үч бөлүктөн турган бул иш-чаранын башталышында орус тилдүү мектепте мамлекеттик жана расмий, ошондой эле англис тилдеринде окуучуларга билим аркылуу таалим-тарбия берип келаткан тажрыйбалуу мугалимдер: А.Джексембиева, Д.Гарифулина, А.Турдакунова, Г.Токтобекова, Г.Уркасымова “Менин айылымды санариптештирүү”, “Жыл мезгилдери”, “Камус наама жана кош тилдүүлүк” боюнча баяндашты. Аталыштары боюнча өз-өзүнчө бөлүнгөн секцияларда облустук билим берүү институтунун адистери менен айылдык мектептердин мугалимдери мамлекеттик тилди мындан ары өнүктүрүүдөгү көйгөйлөргө токтолушуп, алардан арылуудагы өз тажрыйбалары менен сунуштарын ортого салышты.

Иш-чаранын жыйынтыктоочу пленардык бөлүгүн баштаган Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин Кыргыз филологиясы, тарых, педагогика жана искусство факультетинин деканы, филология илимдеринин доктору, ЫМУнун ардактуу профессору Абдыкалык Дунканаев кыргыз тилинин өксүк жактарынын себептерин белгилеп, бир катар сунуш-пикирлерин айтып, улуттун улуу аалымы Кусейин Карасаевдин Константин Кузьмич Юдахин менен биргелешип түзгөн “Кыргызча-орусча” жана “Орусчакыргызча” ири сөздүгүнүн оош-кыйыш тарых-таржымалына, баяналуу өмүр жолуна, кийинки урпактарына үлгү болууга татыктуу эрдигине кеңири токтолду.

Ж.ТҮРК, “Кыргыз Туусу”