Учурунда Байтиктин коругу болгон дешет

(“Байтиктин Боз-Бөлтөгү качанга чейин бозорот” деген макалага ой-пикир

“Кыргыз Туусу” гезитинде жарыяланган ”Байтиктин Боз-Бөлтөгү качанга чейин бозорот” деген Аскарбек Насирдиновдун макаласын окуп, автор маселени өз убагында туура көтөрүп чыккан деп ойлойм.

Аталган макалада Аскарбек иним Солтонун сомодой жигиттери деп сыпайы гана жазып коюптур. Мен ачык эле Ф.Куловго, Т.Сариевге, А.Чыныбаевге жана башкаларга ушул макаланы окуп чыгып, анда козголгон маселеге кайрылат деп ишенем. Байтиктин Боз-Бөлтөгүн бозортпой эс алуучу аймакка айлантуу менен экологияны сактап калууга өз салымдарын кошот деген үмүттөмүн.

Бул азаматтар Аскар иним жазгандай, солтонун сомойгон жигиттери эмес, накта кыргыздын намыскөй, мекенчил азаматтары деп эсептейм. Бир мезгилде эл оозунан укканым бар. Байтик баатыр бийлигин жүргүзүп турганда, Боз-Бөлтөк өзүнчө корук болуп, ал аймакты жердеген жапайы жаныбарлардын саны өтө арбын болгон. Андагы өскөн ар кандай дарактар айланага көрк берип, кулпуруп турчу дешет. Ал эми азыркы Боз-Бөлтөктүн кейпи кетип бозоргон адырга айланып чаң басып жатат. Б

оз-Бөлтөктү жашылдандыруу маселесин жалпы элибиз колго алып, бардар жигиттерибиз бак тигип, өз кезегинде кооз жерге айландырыш керектигин баса белгилеп кетким келет. Солто элинде Эркин Тентишевдей, Туйгуналы Абдраимовдой колу ачык, эл үчүн эмгек кылсам деп аракет жасаган жигиттер оголе көп. Бир гана ошол азаматтардын башын бириктирип, аталган демилгени колдоп кетерине шыктандырыш, уюштуруш керек. Ошол жигиттер Байтиктин арбагын көтөрүп ата-бабларыбыздын бизге калтырып кеткен тарыхый эстеликтерин келечек муундар үчүн сактап калышар деген илгери үмүтүм ор.

Тарыхы болбой эл болбойт демекчи, биз өткөн тарыхыбызды унутпай урпактан урпактарга калтырсак деген чоң ишеним бар. Бардыгы өзүбүздүн колубузда. Жапа тырмак, ынтымакта иш алып барсак, Байтиктин БозБөлтөгү эмес, башка да толуп жаткан тарыхый мурастарыбызды сактап кала алабыз. Улгайып калганыма карабай мен да БозБөлтөктү жашылдандырууга өз салымымды кошконго даярмын.

Ашымалы СЫДЫКОВ , ардактуу ардагер.